Waar ben je naar op zoek?

Voorlichting over het werk van SAVE

Wij geven graag een toelichting op het werk van SAVE. Daarmee willen we meer bekendheid geven aan wat we doen, maar ook de werkwijze van anderen leren kennen zodat het mogelijk wordt meer gebruik te maken van elkaars expertise. Daarom bieden wij voorlichting-op-maat over ons werk.

Als er zorgen zijn over de veiligheid in gezinssituaties (bij kinderen en/of volwassenen) kunt u tegen vragen aanlopen: bij wie moet ik zijn?  Wat doet SAVE? Wat mag je van een medewerker verwachten? Hoe verloopt de samenwerking? Wanneer wordt een situatie beschouwd als spoed?

Voorlichtingsbijeenkomst

In voorlichtingsbijeenkomsten staan we uitgebreid stil bij dergelijke vragen. U geeft van te voren aan welke vragen er leven en waar u uitleg over wenst. Wij leveren maatwerk, qua inhoud, qua organisatie en qua locatie.

Onze voorlichtingen zijn kosteloos en duren 1 tot 1,5 uur. Ze zijn bedoeld voor iedereen die in ons werkgebied beroepsmatig te maken heeft met kinderen, jongeren, ouders/verzorgers of de zorg voor kwetsbare volwassenen.

Al onze voorlichters zijn werkzaam bij SAVE en kennen het werk vanuit de praktijk. Desgewenst kunnen zij hun krachten bundelen zodat u uitleg krijgt over verschillende facetten van ons werk.

Wilt u gebruik maken van ons voorlichtingsaanbod of heeft u vragen over de mogelijkheden?
Stuurt u dan een mail naar: voorlichting@samen-veilig.nl.

Wij nemen dan contact met u op om te bespreken wat uw vragen en wensen zijn.
Samen stellen we een voorlichtingsaanbod op maat samen.

Deskundigheidsbevordering

Behalve voorlichtingsactiviteiten verzorgt onze organisatie ook deskundigheidsbevordering zoals workshops en trainingen.
Bent u daar naar op zoek, bekijk dan het aanbod deskundigheidsbevordering van het Expertisecentrum.