Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Onderzoek doorontwikkeling jeugdreclassering

De jeugdreclassering (JR) geeft begeleiding aan jongeren die een delict hebben gepleegd of daarvan verdacht worden, of veel schoolverzuim hebben. In de begeleiding wordt met een methodiek gewerkt om de jongeren (12-23 jaar) weer op het rechte pad te krijgen. Daarbij is er veel contact met hen en wordt aandacht besteed aan elk leefgebied waarover zorgen zijn (school, relatie met ouders, vrienden, middelengebruik, houding etc.)

Vanwege de verplaatsing van hulp geven vanuit de provincie naar de gemeenten (transitie in 2015), zijn de begeleiders meer en andere taken gaan doen, ze werden generalist als het ging om vrijwillige hulp en hulp vanuit gedwongen kader (ook onder toezichtstellingen en jeugdreclasseringsmaatregelen). Omdat het moeilijk is om op alle vlakken deskundig te zijn, is er een beweging om meer te specialiseren om daarmee de kwaliteit te verhogen. Der jeugdreclassering heeft afgelopen jaar daartoe een aantal veranderingen ingevoerd, en we zouden graag laten onderzoeken of deze doorontwikkeling het gewenste effect heeft.

Het gaat dan om onderzoek naar de invloed van specialistisch werken op (gestelde) kwaliteitseisen binnen de JR. Wat je doet is de veranderingen in kaart brengen en deze toetsen aan de gestelde eisen. Op grond van die analyse kun je (misschien ook op basis van de toevoeging van inhoudelijke literatuur) tot een oordeel komen (in termen van beter/ goed / toch niet zo best) en die onderbouwen, en aanbevelingen doen voor het vervolg.

Daarvoor hebben we jou nodig! Zie jij het zitten om een interessant onderzoek te doen, met 1 of 2 medestudenten, naar de kwaliteit van het werk van de jeugdreclasseerders? Je wordt er wijzer van, je krijgt leuke gesprekken en heb daarmee een mooi afstudeeronderzoek te pakken. We hebben zelf al nagedacht over onderzoeksvragen en -opzet maar zouden jou ook graag de ruimte geven om mee te denken en daar een eigen invulling aan te geven.

Over de Jeugdreclassering

Een kind kan om verschillende redenen in aanraking komen met politie of justitie. Bijvoorbeeld vanwege diefstal, omdat hij of zij heeft ingebroken in een woning of omdat hij of zij iemand heeft beroofd. De kinderrechter kan dan een straf opleggen. Dat kan een geldboete zijn, een taakstraf of een gevangenisstraf. Vaak krijgt een kind dan ook een jeugdreclasseringsmaatregel opgelegd. Dit kan zijn op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming, in afwachting van de strafzitting of na overleg met de officier van justitie. De kinderrechter kan ook zelf besluiten om een reclasseringsmaatregel op te leggen. Dan krijgt de jongere een jeugdreclasseringswerker toegewezen. Hij of zij zal het kind begeleiden. De begeleiding moet het criminele gedrag stoppen en voorkomen dat het kind opnieuw een misdrijf pleegt.

JR is onderdeel van Samen Veilig Midden-Nederland

Samen Veilig Midden-Nederland (SVMN) is een organisatie die in beeld komt als er zorgen zijn over de veiligheid of ontwikkeling van een kind, of als er sprake is van onveiligheid in een thuissituatie (bijvoorbeeld oudermishandeling). SVMN bestaat uit twee onderdelen die hiermee werken. De Gecertificeerde Instelling (G.I./SAVE Jeugdbescherming) biedt diensten aan op het gebied van (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering aan kinderen en jongeren in de provincie Utrecht en Flevoland. Veilig Thuis Utrecht is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling voor de provincie Utrecht en biedt informatie en advies bij vragen en zorgen omtrent mishandeling en huiselijk geweld.

Belangstelling?

Als je het leuk vindt om met een of twee andere studenten dit onderzoek te doen, dan kun je je aanmelden via studie.onderzoek@samen-veilig.nl. Heb je vragen over de inhoud dan kun je contact opnemen met Nassira El Addouti (0653791225, naddouti@samen-veilig.nl) of met Ali Leijenhorst (0686807806, aleijenhorst@samen-veilig.nl).

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben, stuur ook dan een mail naar studie.onderzoek@samen-veilig.nl.