Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Onderzoek Stagebeleid

De afdeling HR zoekt een student die onderzoek doet naar het stagebeleid van Samen Veilig Midden-Nederland. Uit gesprekken met begeleiders en stagiairs merken we dat er in toenemende mate discrepantie lijkt te ontstaan tussen de stage-opdrachten van HBO-opleiders Social Work in de regio en de beoogde doelen in ons stagebeleid. Stages lijken steeds meer gericht te zijn op een plek waar de schoolopdrachten kunnen worden uitgevoerd. Samen Veilig Midden-Nederland is juist gericht op stagiairs die het vak willen leren en potentiële nieuwe medewerkers zijn in de toekomst.

Het vak van medewerker Veilig Thuis en/of medewerker SAVE Jeugdbescherming is dermate complex dat we van mening zijn dat daarvoor een stage van 32 uur per week noodzakelijk is, waarbij het accent ligt op meelopen in de praktijk en het vakgebied goed leren kennen. Stageopdrachten kunnen daarbij deels in stagetijd worden gemaakt als er tijd over is.

Onderzoeksvragen:

  • Wat is het doel van de derdejaars stage-opdracht bij de HBO-opleiders Social Work HU, Windesheim Almere en CHE en evt ook HAN, HvA en Avans)?
  • Welke overeenkomsten en verschillen zijn er tussen de stage-opdrachten van de verschillende HBO-opleiders?
  • Hoe verhouden de doelen van deze HBO-opleiders voor de derdejaars stage zich tot de doelen in het stagebeleid van Samen Veilig Midden-Nederland? Waar zitten raakvlakken en waar tegenstellingen?
  • Wat vraagt dit van de stagebegeleiding door Samen Veilig Midden-Nederland?
  • Welke doelen in het huidige stagebeleid zijn met het oog op bovenstaande haalbaar en welke adviezen kunnen daarbij worden gegeven?

Voor het uitvoeren van dit onderzoek denken wij aan een student van de HBO-opleiding Bedrijfskunde of HAN Learning & Development in Organisations.

Belangstelling?

Heb je belangstelling om dit onderzoek voor ons uit te voeren? Stuur dan een motivatiebrief en een CV naar studie.onderzoek@samen-veilig.nl

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben, stuur ook dan een mail naar studie.onderzoek@samen-veilig.nl.