Waar ben je naar op zoek?

Voorstelling van zaken Goed scheiden

Het interactieve theaterseminar Voorstelling van Zaken Goed scheiden op 26 februari 2019 was bedoeld voor professionals die betrokken zijn bij scheidingen zoals hulpverleners werkzaam in jeugdhulp, maatschappelijk werk of onderwijs, rechters, advocaten, mediators en ervaringsdeskundigen. Harmke Bergenhenegouwen, gedragswetenschapper van Samen Veilig Midden-Nederland was een van de deskundigen die meepraatte. Doel was om nieuwe inzichten te krijgen en inspiratie op te doen.

Acteurs Gijs Scholten van Aschat, Jacob Derwig en Hannah van Lunteren speelden scènes die de scheidingsproblematiek op bijzondere wijze lieten zien. Tussen de prachtige theaterscènes door spraken verschillende deskundigen met elkaar over de dilemma’s binnen de hulp aan gezinnen in een complexe scheiding. Justine van Lawick, Micha de Winter, Marsha Pinedo en nog velen anderen waren aanwezig.

Gesprekken met deskundigen
Tijdens de gesprekken kwamen veel vragen uit de praktijk aan de orde. Hoe kunnen we bijdragen aan een goede en harmonieuse scheiding zowel voor de ouders als ook de kinderen? Hoe doorbreek je het bestaande taboe rondom scheiden? Wat kun je als professional doen als je twee vechtende ouders voor je hebt? En hoe kunnen de mensen in de omgeving de ouders en kinderen helpen tijdens een scheiding, zonder een kamp te kiezen?

Betrek kinderen eerder
Het werd duidelijk dat scheiden in de eerste plaats een emotionele aangelegenheid is. Individuele aandacht is voor beide ouders belangrijk om het verlies na een scheiding te verwerken. Ervaringsdeskundige kinderen vertelden dat het nog te weinig voorkomt dat kinderen betrokken worden bij de hulpverlening en de besluitvorming na een scheiding. Ouders worden vaak overstelpt door hun eigen emoties en ervaren veel stress gedurende de scheidingsperiode. Kinderen willen graag dat het goed gaat met hun ouders en zijn geneigd zich aan te passen om de situatie niet nog erger te maken. Ze cijferen zichzelf weg en gaan voor hun ouders zorgen. Dit is belemmerend voor hun ontwikkeling en kan blijvende schade opleveren.

De professionals verlieten de zaal met de overtuiging dat we ons als samenwerkingspartners nog meer dan voorheen moeten verbinden om dit maatschappelijke probleem aan te pakken. Dat betekent preventief te werk gaan, door middel van voorlichting en psycho-educatie. Maatwerk leveren in dat wat gezinnen nodig hebben en gezamenlijk optrekken om de schade na een scheiding zoveel mogelijk te beperken en de veiligheid van zowel ouders als kinderen blijvend te borgen.

Heb je als professional in je dagelijkse werk te maken met allerhande vragen, situaties en problemen wanneer ouders in een strijd rondom de scheiding verwikkeld zijn of blijven? Kijk dan of de volgende training interessant is.

De Voorstelling van Zaken Goed scheiden is mede mogelijk gemaakt door het programma Scheiden zonder Schade. Een programma dat de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uitvoeren.