Waar ben je naar op zoek?

Marjoleine Gantvoort (William Schrikker Stichting): “Ik voorzie een toekomst waarin professionals weer vanuit hun passie met gezinnen aan het werk kunnen zijn”

“Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat wij pas vrij laat actief bij de pilot zijn aangehaakt. De reden om ook een bijdrage te leveren is de beweging die we op gang zien komen in jeugdbeschermingsland. Minder de werk- en organisatorische processen centraal, maar doen wat nodig is om bij te dragen aan betere kwaliteit van zorg […]

Froukje van der Wulp (Gebiedsmanager a.i. Raad voor de Kinderbescherming): “Als instanties hebben we de ambitie om de samenwerking verder uit te bouwen”

“De jeugbeschermingsketen is in de loop van de jaren ingewikkelder geworden. Vanuit goede bedoelingen zijn er schakels bijgekomen. Met een beetje pech doorloop je als gezin vier wachtlijsten binnen die ene keten. Met elke keer een nieuwe medewerker aan wie je je verhaal moet vertellen, en die opnieuw gaat bedenken wat het beste zou zijn […]

Contactpersonen

Wilt u inzage in uw dossier, dan kunt u dit aanvragen via de medewerker SAVE of via het secretariaat van het kantoor waar uw medewerker werkt(e). U kunt contact opnemen met de Privacy Officer van Samen Veilig Midden-Nederland voor: Vragen over privacy en het verwerken van persoonsgegevens Over uw ingediende verzoek tot inzage in uw […]

Welke rechten heb ik nog meer?

Naast het recht op inzage, heeft u ook recht op: Recht op informatie over de verwerking van zijn persoonsgegevens. Correctie en aanvullen van persoonsgegevens wanneer deze feitelijke onjuist of niet volledig zijn opgenomen. Vernietiging van het dossier, tenzij bewaring van het dossier van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene of als de […]

Uitgangspunten verwerken van persoonsgegevens

SAVE verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het werk. Daarbij zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor het specifieke doel waarvoor ze verzameld zijn. SAVE verwerkt niet méér persoonsgegevens dan noodzakelijk is. SAVE bekijkt steeds wat voor de betrokkene de minst ingrijpende manier is om gegevens te verzamelen. SAVE […]

Bel of mail met Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met mishandeling. Dus zeker ook voor jou. Je kunt vragen stellen of je hart luchten. Je krijgt een hulpverlener aan de lijn, die goed naar je verhaal luistert. Samen met jou kijkt deze hulpverlener ook welke hulp voor jou het beste is. En als je […]

Bel of chat met de Kindertelefoon

Blijf er niet alleen mee rondlopen. Er zijn mensen die je verder kunnen helpen. Bijvoorbeeld bij de Kindertelefoon. Dit kan anoniem. Je kunt hier advies vragen, of gewoon je verhaal kwijt. Dit kan op het forum als je een leeftijdsgenoot in vertrouwen wilt nemen, via de chat of via de telefoon. Kijk voor de chat […]