Waar ben je naar op zoek?

Contactpersonen

Wilt u inzage in uw dossier, dan kunt u dit aanvragen via de medewerker SAVE of via het secretariaat van het kantoor waar uw medewerker werkt(e). U kunt contact opnemen met de Privacy Officer van Samen Veilig Midden-Nederland voor: Vragen over privacy en het verwerken van persoonsgegevens Over uw ingediende verzoek tot inzage in uw […]

Welke rechten heb ik nog meer?

Naast het recht op inzage, heeft u ook recht op: Recht op informatie over de verwerking van zijn persoonsgegevens. Correctie en aanvullen van persoonsgegevens wanneer deze feitelijke onjuist of niet volledig zijn opgenomen. Vernietiging van het dossier, tenzij bewaring van het dossier van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene of als de […]

Uitgangspunten verwerken van persoonsgegevens

SAVE verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het werk. Daarbij zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor het specifieke doel waarvoor ze verzameld zijn. SAVE verwerkt niet méér persoonsgegevens dan noodzakelijk is. SAVE bekijkt steeds wat voor de betrokkene de minst ingrijpende manier is om gegevens te verzamelen. SAVE […]

Bel of mail met Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met mishandeling. Dus zeker ook voor jou. Je kunt vragen stellen of je hart luchten. Je krijgt een hulpverlener aan de lijn, die goed naar je verhaal luistert. Samen met jou kijkt deze hulpverlener ook welke hulp voor jou het beste is. En als je […]

Bel of chat met de Kindertelefoon

Blijf er niet alleen mee rondlopen. Er zijn mensen die je verder kunnen helpen. Bijvoorbeeld bij de Kindertelefoon. Dit kan anoniem. Je kunt hier advies vragen, of gewoon je verhaal kwijt. Dit kan op het forum als je een leeftijdsgenoot in vertrouwen wilt nemen, via de chat of via de telefoon. Kijk voor de chat […]

Hulp bij jou in de buurt

Soms ben je op zoek naar hulp, maar je weet nog niet zo goed van wie. Dan kun je altijd terecht bij het wijkteam bij jou in de buurt. Zij weten precies welke informatie je nodig hebt, of met wie je verder kunt praten. Kijk op de website van jouw woonplaats voor meer informatie over […]

Praat met een volwassene

Mishandeling is een probleem waar volwassenen je het beste mee kunnen helpen. Ook al zeggen je ouders (of je pleegouders of verzorgers of andere volwassene) dat je er niet over moet praten: het is heel belangrijk dat je dat toch doet. Je kunt het bijvoorbeeld vertellen aan een leraar of lerares, zodat die de hulp […]

Praat met iemand van jouw leeftijd

Als je het niet aandurft om er met een volwassene over te praten, dan kun je beginnen met iemand van jouw leeftijd. Bijvoorbeeld een vriend, buurmeisje, of een klasgenoot die je vertrouwt. Wat jij het prettigst vindt. Als je eenmaal de eerste stap hebt gezet, zul je merken dat het best goed voelt om je […]

Ik heb een klacht over de verwerking van mijn persoonsgegevens

Heeft u een klacht of een opmerking over hoe SAVE omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens? Bij voorkeur zien we dat een betrokkene en de betrokken medewerker en/of diens leidinggevende een klacht over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, samen bespreken. Ook kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG), die over de […]

Hoe zijn mijn gegevens beveiligd?

De beveiliging van persoonsgegevens vindt plaats via meerdere technische en organisatorische maatregelen zoals Firewalls, Virusscanners, wachtwoordbeleid, logging van toegang, gedragsregels en bewustwordingscampagnes voor medewerkers.