Waar ben je naar op zoek?

Wat betekent ‘optreden namens de overheid en de samenleving’?

Samen Veilig Midden-Nederland treedt op namens de overheid en de samenleving. Dit betekent dat zij een maatschappelijke opdracht heeft om burgers te beschermen Samen Veilig Midden-Nederland werkt vanuit een specialistische rol op veiligheid, in aanvulling op de hulp en betrokkenheid van gemeenten of aanbieders van jeugdhulp. Concreet betekent dit dat jeugdigen en hun ouders vaak al contact hebben met bijvoorbeeld een hulpverlener in de buurt of een huisarts voordat zij bij Samen Veilig komen.

Deze maatschappelijke opdracht is vastgelegd in artikel 3.2. van de Jeugdwet. Dit artikel gaat over de maatregelen van  kinderbescherming en jeugdreclassering. Concreet betekent dit dat Samen Veilig Midden-Nederland maatregelen van jeugdbescherming (0-18 jaar), jeugdreclassering (12-23 jaar) en gezag beëindigende maatregelen uitvoert (0-18 jaar). Ook biedt Samen Veilig kortdurende begeleiding aan zonder dat er sprake is van een juridische maatregel in aanvulling op lokale hulpverlening en specialistische hulp en geeft zij advies en voorlichting aan professionals die te maken hebben met mogelijk kwetsbare kinderen en volwassenen.

Veilig Thuis heeft als basis de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Artikel 4.1.1 verplicht de gemeenten om een Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) in te richten en geeft hierbij de mogelijkheid om samen te werken met andere gemeenten. Voor de provincie Utrecht betekent dit dat alle 26 gemeenten samenwerken. Het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is in de provincie Utrecht gepositioneerd als Veilig Thuis Utrecht en organisatorisch ondergebracht bij Samen Veilig Midden-Nederland.

In de provincie Flevoland is het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gepositioneerd als Veilig Thuis Flevoland en ondergebracht bij de Blijf Groep.