Waar ben je naar op zoek?

Wat is jeugdreclassering?

Een jongere die met de politie in aanraking is geweest en een proces-verbaal heeft gekregen, of veroordeeld is voor een strafbaar feit kan een jeugdreclasseringsmaatregel opgelegd krijgen. Jeugdreclassering is een vorm van jeugdbescherming waarbij de jongere en ouders hulp en begeleiding krijgen. Het doel van jeugdreclassering is om in samenwerking met ouder(s) of netwerk, het gedrag van de jongere te veranderen en recidive te voorkomen.

Jeugdreclassering wordt uitgevoerd door één van de 15 gecertificeerde instellingen in Nederland.

Meer over: Jeugdreclassering: maatregelen en begeleiding