Zorgen melden

Maakt u zich ernstig zorgen over de veiligheid van een kind of geweld in de huiselijke sfeer?

Voor advies, overleg of het melden van signalen van kindermishandeling, huiselijk geweld of ouderenmishandeling neemt u contact op met Veilig Thuis. Ook als u twijfelt, juist als u twijfelt.

tel. 0800 – 2000

Veilig Thuis is 24/7 bereikbaar, anoniem melden is mogelijk.