Waar ben je naar op zoek?

Hulp bij crisis

Is de situatie levensbedreigend? Bel 112!

Crisis tijdens kantoortijden:

  • Cliënten SAVE bellen met de medewerker SAVE of het regiokantoor waar deze werkt.
  • Geen cliënt SAVE? Bel Veilig Thuis: 0800 – 2000

Crisis buiten kantoortijden:

  • Cliënten SAVE uit de provincie Utrecht bellen met Veilig Thuis Utrecht: 0800- 2000
  • Cliënten SAVE uit de provincie Flevoland bellen met: 088 – 996 3000

Hulp bij crisis

Er is een crisis bij u thuis. De medewerker bespreekt allereerst met u en alle betrokkenen wat er aan de hand is. Waardoor is de crisis ontstaan? Wat moet er direct gebeuren en wat kan in een later stadium?

Samen maakt u een plan om de veiligheid van iedereen te garanderen.
U maakt daar afspraken over. Samen bekijkt u ook of iemand uit uw omgeving u kan ondersteunen.

Crisisopvang

Om de rust te herstellen is het soms nodig dat u of een gezinslid tijdelijk ergens anders verblijft. Samen met de medewerker bekijkt u wat dan de mogelijkheden zijn. Kunt u tijdelijk bij vrienden of familie verblijven? Als er geen mogelijkheden zijn regelt de medewerker een plek in een crisisopvang.
Tijdens het verblijf zoekt u samen met de medewerker naar een structurele oplossing voor de situatie thuis.

Voorlopige Ondertoezichtstelling

Is de crisis een ernstige bedreiging voor uw kind? Is de situatie thuis niet veilig genoeg? Dan wordt de Raad voor de Kinderbescherming ingeschakeld. Zij vragen aan de kinderrechter om de situatie van uw kind te beoordelen. De rechter kan dan een Voorlopige Ondertoezichtstelling opleggen. U krijgt dan verplicht hulp om de bedreigingen in de ontwikkeling van uw kind weg te nemen.