Waar ben je naar op zoek?

Jeugdbeschermingstafel

Er zijn zorgen over de veiligheid en ontwikkeling van uw kind(eren). Deze zorgen zijn ernstig en/of bestaan al langere tijd. Aan de Jeugdbeschermingtafel worden deze zorgen met u besproken.

De voornaamste reden om een Jeugdbeschermingstafel te organiseren is omdat de zorgen niet (voldoende) afnemen.

Wat is de Jeugdbeschermingstafel?

Samen Veilig Midden-Nederland organiseert de Jeugdbeschermingstafel. De Jeugdbeschermingstafel is een overleg met u, uw kind(eren) (indien zij 12 jaar of ouder zijn) en andere betrokkenen.

In het overleg willen wij graag samen met u kijken op welke manier er verandering kan komen. Misschien zijn er mogelijkheden die we nog onvoldoende bekeken hebben.

Samen Veilig nodigt ook de Raad voor de Kinderbescherming uit voor het overleg. In het overleg kan worden besloten dat de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek gaat doen. De Raad gaat in het onderzoek na of verplichte hulp nodig is om tot verandering te komen en de zorgen te verminderen. In dat geval verzoekt de Raad aan de Kinderrechter om een maatregel van kinderbescherming op te leggen. Het is daarom belangrijk dat u aanwezig bent bij het overleg.

Wie zitten er aan de Jeugdbeschermingstafel?

  • U als ouder(s), en in overleg eventueel met een vertrouwenspersoon uit uw netwerk.
  • Uw kind van 12 jaar en ouder, als uw kind dit wil. Ook uw kind kan iemand meenemen die hij/zij vertrouwt.
  • De medewerker, uw contactpersoon, van Samen Veilig die zorgen heeft over uw gezin.
  • Een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming.
  • Eventueel de hulpverlener van het Lokale Team die uw gezin helpt. deze persoon is alleen aanwezig als u en uw kind hiervoor toestemming geven.
  • Een voorzitter van Samen Veilig die leiding geeft aan het overleg.

Al deze mensen hebben dezelfde informatie gehad over de zorgen die er over uw gezin zijn. Met die informatie kunnen zij zich voorbereiden op dit overleg.

Hulpverleners en vertrouwenspersonen kunnen alleen aansluiten of informatie ontvangen als u en uw kind(eren) van 12 jaar en ouder hiermee akkoord gaan.

Hoe werkt de Jeugdbeschermingstafel?

De medewerker van Samen Veilig spreekt voordat het overleg begint nog apart met uw kind. Dit kan zijn om uit te leggen wat uw kind kan verwachten van het overleg. Of om zijn/haar mening te horen, als uw kind niet bij het overleg wil zijn.

Tijdens het overleg vertelt de medewerker van Samen Veilig waar hij/zij zich zorgen over maakt en wat er volgens hem of haar nodig is. Uw mening is ook heel belangrijk. U kunt aangeven hoe u tegen de huidige situatie aankijkt en wat u denkt dat er nodig is voor de toekomst.

Nadat iedereen zijn verhaal heeft kunnen vertellen, zal de medewerker van Samen Veilig vertellen wat hij/zij zal gaan doen. Er worden ook afspraken gemaakt over wat er nodig is en waar iedereen zich aan moet houden.

Het overleg duurt ongeveer één uur.

Na de Jeugdbeschermingstafel

Het besluit en de gemaakte afspraken krijgt u toegestuurd.

De informatie over de melding en de gemaakte afspraken worden bewaard in het dossier van uw gezin bij Samen Veilig.