Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Samen doen wat helpt & toekomstscenario jeugdbescherming

Doorstart pilot Jeugdbescherming Utrecht-West: Bescherming in Beweging Utrecht-West

Nieuws 29 september 2021 Reading Time: 2 minutenleestijd

De pilot Jeugdbescherming Utrecht-West (mei 2020) is een groot succes gebleken. In deze pilot begeleiden lokale teams, binnen de beschikbare capaciteit en deskundigheid, gezinnen in de jeugdzorg zoveel mogelijk zelf. Waar nodig vragen zij ondersteuning van externe beschermings- en veiligheidsexperts.

Inmiddels is de pilot uitgegroeid tot een volwaardige beweging onder de naam Bescherming in Beweging Utrecht-West. Hierbij staan de hulpvraag en behoeften van gezinnen centraal. Gezinnen werken met één regisseur aan één traject en worden niet meer van de ene naar de andere organisatie doorverwezen. Bestaande protocollen worden onder de loep genomen en aangescherpt wanneer deze niet goed blijken te werken voor een gezin. Op deze manieren krijgt een gezin effectiever en sneller hulp dan voorheen. Daarnaast creëert de beweging mogelijkheden voor professionals om van elkaar te leren door nauw samen te werken, onder andere door diverse leerbijeenkomsten.

Binnen de regio Utrecht-West hebben de gemeenten Oudewater, Montfoort, Woerden, Stichtse Vecht en De Ronde Venen zich gecommitteerd aan Bescherming in Beweging om meer samen te werken en de lijnen korter, en dus efficiënter, te maken. In verschillende gemeenten is een omslag gemaakt naar het direct doorgeven van zorgmeldingen vanuit Veilig Thuis Utrecht aan het lokale team, tenzij de situatie er om vraagt dat Veilig Thuis Utrecht eerst moet ingrijpen. Dat kan bijvoorbeeld in een crisissituatie of wanneer een onderzoek naar de gemelde zorgen nodig is. Het gevolg is dat er minder preventieve jeugdbeschermingszaken terechtkomen bij SAVE Jeugdbescherming en de hulp en begeleiding voor gezinnen meer lokaal wordt georganiseerd. Uiteraard blijft SAVE Jeugdbescherming beschikbaar voor consultatie door de lokale teams. Hetzelfde geldt voor Veilig Thuis Utrecht en de Raad voor de Kinderbescherming.

Deze beweging sluit nauw aan bij het landelijke Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming dat in april van dit jaar is gepresenteerd. Beide richten zich op de vraag hoe de behoeften van het gezin centraal gesteld kan worden en hoe tegelijkertijd de jeugdbescherming kan worden verbeterd en vereenvoudigd. Mogelijk wordt Bescherming in Beweging Utrecht-West nog verder ontwikkeld binnen de proeftuinstructuur die door het toekomstscenario wordt georganiseerd. Daarbij is een nieuw samenwerkingsverband binnen Utrecht Overvecht niet uitgesloten.

Meer over Bescherming in Beweging Utrecht-West