Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Kwaliteit & certificering

Ontdek hoe onze kwaliteit wordt bewaakt

 

Samen Veilig Midden-Nederland voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en is als gecertificeerde instelling (GI) gerechtigd maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering uit te voeren.

Gecertificeerde instelling

In opdracht van het ministerie van Veiligheid & Justitie toetst het Keurmerkinstituut of een organisatie aan alle eisen voldoet en overhandigt bij een positieve beoordeling het GI-certificaat. Het GI-certificaat geldt voor drie jaar. Elk jaar doet het Keurmerkinstituut een auditronde om te kijken of de GI nog volgens de eisen werkt. Na de drie jaar volgt een uitgebreide toetsing. Het keurmerkinstituut geeft dan een nieuw certificaat af als de GI nog volgens alle eisen werkt. Samen Veilig Midden-Nederland is een gecertificeerde instelling en wordt dus ook regelmatig getoetst.

Onze dienst SAVE Jeugdbescherming voert namens de overheid maatregelen van jeugdbescherming en jeugdreclassering uit. In de Jeugdwet (2015) staat dat alleen gecertificeerde instellingen (GI) deze taken mogen uitvoeren. Er gelden strenge kwaliteitseisen voor deze GI’s. Het ministerie van Veiligheid & Justitie heeft hiervoor een normenkader ontwikkeld. Daarin staan criteria waaraan ieen GI moet voldoen. Het Keurmerkinstituut toetst of de GI aan alle eisen voldoet. is dat zo? Dan ktijgt de organisatie het GI-certificaat. Dat geldt voor drie jaar. Elk jaar doet het Keurmerkinstituut een auditronde om te kijken of de GI nog volgens de eisen werkt. Na drie jaar verloopt het certificaat en volgt een uitgebreide toetsing. Voldoet de GI nog aan de eisen? Dan krijgt de GI een nieuw certificaat. Het normenkader bevat tientallen eisen die betrekking hebben op bijvoorbeeld de organisatie, de medewerkers, de werkwijze en de samenwerking. Samen Veilig Midden-Nederland voldoet aan de kwaliteitseisen van het normenkader. Dit betekent dat wij een GI zijn. Daarmee is Samen Veilig Midden-Nederland bevoegd om maatregelen van jeugdbescherming en jeugdreclassering uit te mogen voeren. Dat doen wij vanuit onze dienst SAVE Jeugdbescherming.

Beroepsregistratie & beroepscode

Gezinnen waarbinnen opvoed- en opgroeiproblemen spelen, moeten goed geholpen worden. Zij moeten hulp krijgen van een professionele jeugdzorgwerker. Iemand met de juiste vakkennis en diploma’s. Iemand die die vakkennis ook bijhoudt. Zo iemand noemen we een jeugd- en gezinsprofessional. Om zeker te weten dat deze jeugd- en gezinsprofessional de juiste diploma’s heeft en zijn of haar vakkennis bijhoudt, is een beroepsregister ingevoerd. Voor jeugd- en gezinsprofessional is dat het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Alle medewerkers die bij Samen Veilig Midden-Nederland met cliënten werken zijn geregistreerd. Die medewerker moet ook handelen volgens bepaalde normen die passen bij het beroep. De beroepscode Jeugd- & gezinsprofessionals helpt hem of haar daarbij. Met de beroepsregistratie verbindt de medewerker zich aan die beroepscode. Met de registratie in het jeugdzorgregister valt de jeugd- en gezinsprofessional ook onder het tuchtrecht.

Beroepscode jeugdzorgwerker

Onze medewerkers moet ook handelen volgens bepaalde normen die passen bij het beroep. De beroepscode Jeugd- & gezinsprofessionals helpt hem of haar daarbij. Met de beroepsregistratie verbindt de medewerker zich aan die beroepscode.

De beroepscode ondersteunt de medewerker bij het maken van afwegingen en het nemen van besluiten. De code biedt geen kant-en-klare oplossingen, maar helpt bij het afwegen en het onderbouwen van keuzes. Medewerkers toetsen hun eigen handelen aan de beroepscode en samen met collega’s reflecteren zij hierop.

Tuchtrecht

Met de registratie in het jeugdzorgregister valt de jeugd- en gezinsprofessional ook onder het tuchtrecht. Vind je dat een medewerker zich niet houdt aan de beroepscode? Dan kun je een klacht indienen in het kader van het tuchtrecht. Dat kan via het online klachtenformulier van het onafhankelijke College van Toezicht van de SKJ. Je kunt ook mailen of een brief sturen.

Je kunt alleen een klacht indienen tegen een jeugdprofessional die geregistreerd is in het beroepsregister van de SKJ.