Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Begrippenlijst


Vaktermen? Je zult ze best vaak tegenkomen. Maar waar hebben we het dan eigenlijk over? Hier lichten we een aantal veelvoorkomende vaktermen kort toe.

A

 • Autoriteit Persoonsgegevens
  Bescherming van persoonsgegevens is een grondrecht van iedereen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die dit grondrecht bewaakt. En ervoor zorgt dat bedrijven en organisaties zich aan de privacywetgeving houden.

B

 • Betrokkenen
  Iemand die met jouw situatie thuis te maken heeft en die daarom ‘betrokken’ is bij de hulp die jij van SAVE Jeugdbescherming of Veilig Thuis Utrecht krijgt. Dat kan je opa, oma, oom, tante, buurvrouw of een andere bekende van jou zijn.
 • Beroepsregister
  Onze cliënten moet hulp krijgen van een professionele jeugdzorgwerker. Iemand met de juiste vakkennis en diploma’s. Iemand die die vakkennis ook bijhoudt. Om zeker te weten dat de medewerker de juiste diploma’s heeft en zijn of haar vakkennis bijhoudt, is een beroepsregister ingevoerd. Voor jeugd- en gezinsprofessional is dat het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Onze medewerkers moeten zich registreren in dat register (voor sommige functies geldenandere registers). Heb je te maken met een medewerker van SAVE Jeugdbescherming of Veilig Thuis Utrecht? Dan kun je vragen naar zijn of haar registratienummer. Zo kun je nagaan of een medewerker geregistreerd is. Lees meer >>
 • Beroepscode
  Een medewerker SAVE Jeugdbescherming of Veilig Thuis Utrecht moet handelen volgens bepaalde normen die passen bij het beroep. De beroepscode Jeugd- & gezinsprofessionals helpt hem daarbij. De beroepscode ondersteunt de medewerker bij het maken van afwegingen en het nemen van besluiten. De code biedt geen kant-en-klare oplossingen, maar helpt bij het afwegen en het onderbouwen van keuzes. Medewerkers toetsen hun eigen handelen aan de beroepscode. Lees meer >>

C

 • Cliënt/cliëntsysteem
  Een kind dat te maken krijgt met SAVE Jeugdbescherming of Veilig Thuis Utrecht noemen wij onze cliënt. Ook de ouders en/of verzorgers van dat kind noemen wij cliënt. Eigenlijk is iedereen die helpt om de problemen aan te pakken onze cliënt. Al die mensen samen noemen wij soms ook wel het cliëntsysteem.

D

  E

   F

    G

    • Gespecialiseerde jeugdhulp (of zorgaanbieder)
     Gespecialiseerde hulp wordt geboden door een zorgaanbieder. Zorgaanbieder is een term die gebruikt wordt voor een organisatie die specifieke vormen van hulp biedt. Bij ons biedt zo’n zorgaanbieder gespecialiseerde vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld pleegzorg, ambulante hulp, dagbehandeling, kamertraining of medisch kinderdagverblijf.
    • Gecertificeerde instelling
     SAVE Jeugdbescherming is onderdeel van een gecertificeerde instelling. Dat betekent dat SAVE Jeugdbescherming maatregelen van jeugdbescherming en jeugdreclassering mag uitvoeren. En dat SAVE Jeugdbescherming dat doet volgens bepaalde regels. Die regels zijn vastgelegd in het ‘Normenkader’ . De Jeugdwet regelt dat. Het Keurmerkinstituut bekijkt regelmatig of SAVE Jeugdbescherming zich aan die regels houdt. Lees meer >>

    H

     I

      J

      • Jeugdzorgwerker/jeugdzorg professional
       De medewerker van SAVE Jeugdbescherming (de jeugdbeschermer) die samen met kind en gezin zorgt dat het weer goed gaat thuis wordt ook wel de jeugdzorgwerker of jeugdzorgprofessional genoemd.. Andere namen voor deze medewerker zijn jeugdbeschermer, gezinsvoogd, jeugdreclasseerder of jeugdreclasseringswerker. SAVE Jeugdbescherming noemt deze medewerker Jeugdbeschermer.
      • Jeugdreclassering
       Jeugdreclassering is een maatregel die de kinderrechter kan opleggen als een jongere iets gedaan heeft wat niet mag van de wet. Bijvoorbeeld iets heeft gestolen of gespijbeld heeft. Een medewerker van SAVE Jeugdbescherming (de jeugdbeschermer) helpt de jongere om zich aan de wet te houden. De hulp is verplicht.
      • Jeugdbescherming
       Jeugdbescherming is een maatregel die de kinderrechter op kan leggen als er sprake is van een onveilige opvoedsituatie. Die maatregel kan een ondertoezichtstelling zijn of een voogdijmaatregel. Een medewerker van SAVE Jeugdbescherming (de jeugdbeschermer) gaat met jou en jouw gezin aan de slag om de problemen aan te pakken. De hulp van de jeugdbeschermer is verplicht.

      K

      • Keurmerkinstituut
       Het Keurmerkinstituut certificeert organisaties in zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang op basis van een aantal vastgestelde normen en eisen (normenkader).Alleen met een certificaat van het Keurmerkinstituut mag een organisatie maatregelen van jeugdbescherming en jeugdreclassering uitvoeren. Een organisatie met een certificaat van het Keurmerkinstituut wordt ook wel een gecertifieerde instelling genoemd. Lees meer >>

      L

      • Lokaal Team
       Lokale teams (ook wel wijkteam of buurtteam genoemd) zijn teams die in jouw gemeente hulp bieden aan inwoners. Hulp bij vragen over geld, wonen, gezondheid, maar ook bij vragen over opgroeien en opvoeden. Als een lokaal team zich ernstig zorgen maakt kunnen zij SAVE Jeugdbescherming of Veilig Thuis Utrecht vragen om mee te kijken naar of het wel goed gaat met jouw opvoeding.

      M

       N

       • Netwerk
        Familie, vrienden, kennissen of andere bekenden van jullie die jou en jouw gezin kunnen en willen gaan helpen bij het oplossen van een probleem.

       O

        P

        • Professional
         Professional is een term die gebruikt wordt voor iemand die een bepaald beroep uitoefent. Voor ons is een professional: iemand die met kinderen, jongeren en of gezinnen werkt of in zijn of haar werk te maken heeft met kinderen, jongeren en/of gezinnen.

        Q

         R

         • Rechtbank
          De plaats waar de kinderrechter beslissingen neemt. Meestal is dit een officieel gebouw in een grotere plaats bij jouw woonplaats in de buurt. Elke regio heeft een rechtbank,
         • Raad voor de Kinderbescherming
          Organisatie die ingeschakeld wordt als er ernstige zorgen zijn over de veiligheid, ontwikkeling en opvoedsituatie van kinderen tot 18 jaar. Zij onderzoeken onafhankelijk hoe het met het kind gaat. Vinden zij dat het niet goed gaat met het kind? Dan brengen zij advies uit aan de kinderrechter over wat er moet gebeuren. De kinderrechter besluit wat er moet gebeuren.

         S

         • SAVE Jeugdbescherming
          SAVE Jeugdbescherming is onderdeel van de gecertificeerde instelling van Samen Veilig Midden-Nederland. Het is de afdeling die de maatregelen van jeugdbecherming en jeugdreclassering uitvoert namens Samen Veilig Midden-Nederland in de provincies Flevoland en Utrecht.

         T

          V

          • Veilig Thuis
           Veilig Thuis is er voor advies en ondersteuning en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor jezelf, maar ook als je je zorgen maakt over de veiligheid van iemand anders kun je een beroep doen op Veilig Thuis; ook als professional. Of je nu vragen en vermoedens hebt, of het zeker weet. Je zorgen delen is een belangrijke eerste stap.

          W

          • William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering
           William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering voert maatregelen van jeugdbescherming en jeugdreclassering uit voor een specifieke doelgroep: voor kinderen met een (verstandelijke) beperking of chronische ziekte en kinderen van ouders met een beperking.

          X

           Y

            Z

            • Zorgaanbieder (of gespecialiseerde jeugdhulp)
             Zorgaanbieder is een term die gebruikt wordt voor een organisatie die specifieke vormen van hulp biedt. Bij ons biedt zo’n zorgaanbieder gespecialiseerde vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld pleegzorg, ambulante hulp, dagbehandeling, kamertraining of medisch kinderdagverblijf.