Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Organisatie & diensten

Wij zijn stichting Samen Veilig Midden-Nederland

 

Samen Veilig Midden-Nederland komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid van een kind of als er sprake is van geweld in de huiselijke sfeer. Met 575 medewerkers maken wij ons sterk voor de veiligheid van inwoners van de provincies Utrecht en Flevoland.

Onze diensten

Ons werk is breed. Daarom hebben wij ons werk georganiseerd in twee primaire diensten: Veilig Thuis Utrecht en SAVE Jeugdbescherming. Daarnaast hebben we een dienst voor trainingen en workshops voor professionals: het Expertisecentrum.

Veilig Thuis Utrecht en SAVE Jeugdbescherming zijn onderdeel van Samen Veilig Midden-Nederland, het moederbedrijf. Bestuur, stafdiensten en het Expertisecentrum zijn ondergebracht bij het Servicecentrum. Ook dat maakt onderdeel uit van Samen Veilig Midden-Nederland. Samen Veilig Midden-Nederland is een stichting. De officiële naam is dan ook Stichting Samen Veilig Midden-Nederland.

Bekijk ook onze organigram

Veilig Thuis Utrecht

Het advies- & meldpunt kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling voor de provincie Utrecht. Iedereen kan advies vragen of zorgen melden.

Meer over Veilig Thuis Utrecht

SAVE Jeugdbescherming

Jeugdbescherming en jeugdreclassering voor de provincies Utrecht en Flevoland. Samen met kind, gezin, familie en vrienden werken wij aan veilig opgroeien.

Meer over SAVE Jeugdbescherming

Het Expertisecentrum

Trainingen en workshops voor interne – en externe professionals.

Alles over ons aanbod >

Word jij onze collega?

Heb jij de drive om van betekenis te zijn voor kwetsbare kinderen? Bekijk dan snel onze vacatures (en stages!) en solliciteer voor één (of meerdere) van onze functies!

Bekijk alle vacatures

Hier vind je meer informatie over de volgende onderwerpen:

Missie & visie

Wij willen samen doen wat helpt. Samen houdt in: mét de cliënten, hun familie en vrienden, mét onze medewerkers en mét andere betrokkenen in de keten. Wat helpt? Dat is dat wat onze cliënten nodig hebben om de veiligheid te herstellen en een gezonde ontwikkeling van de kinderen weer mogelijk te maken. Het doel? Een veilige thuissituatie.

Lees meer over Missie & visie
Lees meer over Missie & visie

Bestuur & toezicht

Het bestuur van Samen Veilig Midden-Nederland is in handen van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Lees meer …

Lees meer over Bestuur & toezicht
Lees meer over Bestuur & toezicht

Onze cliëntambassadeurs

Onze cliëntambassadeurs zijn oud-medewerkers en mensen die zelf ervaring hebben opgedaan met jeugdzorg. Cliënten van Veilig Thuis Utrecht en SAVE Jeugdbescherming kunnen contact opnemen met de cliëntambassadeurs als zij vragen hebben of extra ondersteuning wensen. Lees meer …

Lees meer over Onze cliëntambassadeurs
Lees meer over Onze cliëntambassadeurs

Cliëntenraad

De cliëntenraad is betrokken bij belangrijke ontwikkelingen en geeft advies. Zij  zorgen dat het belang van onze cliënten altijd van invloed is. Samen met de cliëntenraad versterken wij de betrokkenheid van cliënten. Lees meer …

Lees meer over Cliëntenraad
Lees meer over Cliëntenraad

Kwaliteit & certificering

Samen Veilig Midden-Nederland voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en is als gecertificeerde instelling gerechtigd maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering uit te voeren. Lees meer …

Lees meer over Kwaliteit & certificering
Lees meer over Kwaliteit & certificering

Jaarverantwoording & klachtenanalyse

Samen Veilig Midden-Nederland brengt jaarlijks een jaarverslag uit. Per jaar is er een uitgebreide jaarverantwoording en een verkort jaarbericht. Ook maken wij jaarlijks een analyse van de klachten die wij ontvangen hebben. Lees meer …

Lees meer over Jaarverantwoording & klachtenanalyse
Lees meer over Jaarverantwoording & klachtenanalyse

ANBI gegevens

Stichting Samen Veilig Midden-Nederland is een erkende  Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ter verantwoording van die status zijn belangrijke gegevens van onze organisatie openbaar. Lees meer …

Lees meer over ANBI gegevens
Lees meer over ANBI gegevens

Een stukje historie …

In 2015 is de Jeugdwet ingevoerd. Deze wet regelt hoe de jeugdzorg In Nederland georganiseerd is. Met het invoeren van de Jeugdwet werden gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Voorheen lag deze verantwoordelijkheid bij de provincies. Er veranderde veel in de jeugdzorg. In 2015 is Samen Veilig Midden-Nederland ontstaan uit een fusie tussen Bureau Jeugdzorg Utrecht en Bureau Jeugdzorg Flevoland. De jeugdbescherming en jeugdreclassering van beide bureaus zijn ondergebracht bij de dienst SAVE Jeugdbescherming van Samen Veilig Midden-Nederland.

In opdracht van de Utrechtse gemeenten zijn tijdens deze transitie ook het vroegere Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en de Stichting Huiselijk geweld (SHG) voor de regio Utrecht ondergebracht bij Samen Veilig Midden-Nederland. Daarmee zijn de taken op het gebied van jeugdbescherming & jeugdreclassering ondergebracht bij Samen Veilig Midden-Nederland en maakt ook Veilig Thuis Utrecht onderdeel uit van de organisatie.

Samen doen wat helpt

Missie & visie

Wij willen samen doen wat helpt. Samen houdt in: mét de cliënten, hun familie en vrienden, mét onze medewerkers en mét andere betrokkenen in de keten. Wat helpt? Dat is dat wat onze cliënten nodig hebben om de veiligheid te herstellen en een gezonde ontwikkeling van de kinderen weer mogelijk te maken. Het doel? Een veilige thuissituatie.

Lees meer over onze missie & visie

Actueel

Meer actueel
Nieuws
Organisatie

Jaarberichten 2023

31 mei 2024
Lees meer over Jaarberichten 2023
Nieuws
Samen doen wat helpt & toekomstscenario jeugdbescherming

2023: vanuit expertise Samen doen wat helpt

23 februari 2024
Lees meer over 2023: vanuit expertise Samen doen wat helpt
Nieuws

🆕Anja Jonkers nieuwe bestuurder Samen Veilig Midden-Nederland

8 januari 2024
Lees meer over 🆕Anja Jonkers nieuwe bestuurder Samen Veilig Midden-Nederland