Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Bestuur & toezicht

Ontmoet de mensen aan het roer

 

Het bestuur van Samen Veilig Midden-Nederland is in handen van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Bekijk ook onze organigram

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit:

  • Paul Janssen (voorzitter RvB)
  • Anja Jonkers (lid RvB)

Paul Janssen

Bestuursvoorzitter

Paul Janssen werd in 2016 bestuurslid, en in 2024 bestuursvoorzitter van de Raad van Bestuur van Samen Veilig Midden-Nederland.

Anja Jonkers

Bestuurder

Anja Jonkers zal per 1 maart 2024 starten als bestuurder bij Samen Veilig Midden-Nederland.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de bestuurders van Samen Veilig Midden-Nederland. In hoofdlijnen volgen zij de beslissingen die het bestuur neemt. Het gaat dan vooral om besluiten over de inrichting van de organisatie en op het gebied van de financiën. Met de kennis en expertise die de RvT in huis heeft, informeren en adviseren zij de bestuurder.
De RvT van Samen Veilig Midden-Nederland bestaat uit vijf personen: één voorzitter en vier raadsleden. De RvT heeft haar werkwijze vastgelegd in het Reglement Raad van Toezicht Samen Veilig Midden-Nederland.

Leden:

  • mw. M. (Margot) van der Starre (voorzitter)
  • mw. A. (Adea) van Doorn (lid)
  • dhr. M. (Mohamed) Sini (lid)
  • dhr. D.J. (Dirk Jan) van der Zeep (lid)
  • dhr. W.(Wim) Kos (lid)

Contact

Je kunt via het Hoofdkantoor contact opnemen met de Raad van toezicht.