Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Expertisecentrum

trainingen & workshops

 

Het Expertisecentrum is onderdeel van Samen Veilig Midden-Nederland. Wij bieden een uitgebreid aanbod aan trainingen om de kennis van professionals te vergroten, vaardigheden te oefenen en de beroepshouding te versterken.

Het Expertisecentrum werkt met eigen deskundige trainers die beschikken over actuele kennis van en ervaring in het werkveld. Wij hebben ervaring met samenwerking in het sociaal domein en kennen de organisaties en mensen in de (jeugd)zorg in Midden-Nederland. Dit maakt dat ons aanbod een sterke verbinding heeft met de praktijk.

Ons aanbod is geschikt voor iedereen: professionals die de meldcode moeten volgen, maar ook mensen die zorggesprekken voeren met mensen of op een andere manier dicht bij kwetsbare doelgroepen staan, bijvoorbeeld vrijwilligers en kappers.

Onderaan deze pagina kun je direct contact opnemen.

Trainingsaanbod

Als professional kun je in je werk te maken krijgen met zorgelijke signalen. Signalen die kunnen duiden op bedreigingen in de ontwikkeling en veiligheid van jeugdigen en eventuele vermoedens van kindermishandeling, huiselijk geweld, ouderenmishandeling of een andere zorgelijke situatie. Signalen zijn lang niet altijd eenduidig. Zijn jouw vermoedens terecht? Kan er niet iets heel anders aan de hand zijn? Wat kan ik doen? In onze trainingen leren we je signalen te duiden, te bespreken en hiernaar te handelen.

Een overzicht van al onze trainingen & workshops vind je onderaan deze pagina.

Maatwerk

Met behulp van een uitgebreide intake sluit ons aanbod goed aan op de wensen en het werk van deelnemers. Casuïstiek uit de eigen beroepspraktijk is onderdeel van het deskundigheidsaanbod. Ons aanbod is op maat en bestaat uit verschillende werkvormen, waar eventueel combinaties in gemaakt kunnen worden. Wij bieden informatiebijeenkomsten, maken gebruik van e-learningmodules, themabijeenkomsten, lezingen, workshops, inspiratiebijeenkomsten, trainingen en opleidingen. Ook kan het Expertisecentrum ondersteunen en meewerken aan het organiseren van congressen, seminars en symposia.

Trainingsaanbod

Training ‘Niets doen is geen optie’

Tijdens deze training komt het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling aan bod, evenals de stappen uit de meldcode en de gespreksvoering met betrokkenen.

SKJ-Punten: 6.5 1
Lees meer over Training ‘Niets doen is geen optie’

Training Samen zicht op Veiligheid

Deze training ondersteunt je bij het signaleren van (on)veiligheid en bij het daarover in gesprek gaan met ouders.

SKJ-Punten: 15 of 17.5 4 dagdelen/5 optioneel
Lees meer over Training Samen zicht op Veiligheid

Workshop Hechting

Tijdens de workshop fris je jouw kennis over de verschillende hechtingsstijlen op en krijg je informatie over de nieuwste inzichten op dit gebied.

SKJ-Punten: 2.5
Lees meer over Workshop Hechting

Workshop verbeterde Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

In deze workshop krijg je informatie over de onderwerpen kindermishandeling en huiselijk geweld en de stappen uit de meldcode.

SKJ-Punten:
Lees meer over Workshop verbeterde Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Training Motiverende gespreksvoering

Leer werken met specifieke gesprekstechnieken om ouders te motiveren tot gedragsverandering.

SKJ-Punten: 12.5 3 dagdelen
Lees meer over Training Motiverende gespreksvoering

Training Complexe scheidingen

Als professional kan je te maken krijgen met scheidende ouders. Soms is er sprake van een complexe scheiding. Leer als professional te acteren in dit type begeleidingssituaties.

SKJ-Punten: 12.5 & 1 3 dagdelen
Lees meer over Training Complexe scheidingen

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

In deze training oefen je met het herkennen en analyseren van morele dilemma’s in het werk.

SKJ-Punten: 7 + 9.5 diverse delen
Lees meer over Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

Training Praten met kinderen

Leer gesprekken met kinderen over jouw zorgen voor te bereiden en leer werken met handige tools en gespreksvaardigheden.

SKJ-Punten: 9 1
Lees meer over Training Praten met kinderen

Training Praten met pubers

Krijg meer houvast om gesprekken met pubers te voeren over de zorgen die jij hebt.

SKJ-Punten: 5.15 ca. 4 dagdelen
Lees meer over Training Praten met pubers

Training over Huiselijk geweld en partnergeweld

Vergroot je kennis over huiselijk geweld en partnergeweld. Word je bewust van je eigen waarden en normen. Leer werken met tools voor een open houding in een gesprek.

SKJ-Punten: 10,5 3 dagdelen
Lees meer over Training over Huiselijk geweld en partnergeweld

Training Oplossingsgericht werken

Oplossingsgericht werken s een goede methode om mensen te begeleiden in het vinden van hun eigen kracht om een probleem op te lossen. Leer cliënten respectvol en resultaatgericht te begeleiden.

SKJ-Punten:
Lees meer over Training Oplossingsgericht werken

Juridische ondersteuning voor lokale teams

Een juridisch aanbod voor lokale teams over o.a. de jeugdwet, privacy, juridische maatregelen en specifieke wet- en regelgeving.

SKJ-Punten: 2
Lees meer over Juridische ondersteuning voor lokale teams

Training over Seksualiteit en seksueel geweld

Maak seksualiteit en seksueel geweld bespreekbaar te maken, Leer meer over signaleren en in actie komen.

SKJ-Punten: 14 1 dag
Lees meer over Training over Seksualiteit en seksueel geweld

Training Signaleren en gespreksvoering met ouders

Jij maakt je zorgen over een kind. Wanneer en hoe begin je een gesprek met de ouders? Hoe stel jij je op? Wat als ze je zorgen niet delen?

SKJ-Punten:
Lees meer over Training Signaleren en gespreksvoering met ouders

Informatiebijeenkomst Aanpak ouderenmishandeling & de meldcode

In deze bijeenkomst krijg je informatie over ouderenmishandeling en de stappen van de meldcode.

SKJ-Punten:
Lees meer over Informatiebijeenkomst Aanpak ouderenmishandeling & de meldcode

Basistraining Herkennen van eergerelateerd geweld

Leer meer over deze specifieke vorm van huiselijk geweld dat wordt gepleegd in reactie op een (dreiging van) schending van de eer van een man of vrouw.

SKJ-Punten: 4,5 3,5 uur
Lees meer over Basistraining Herkennen van eergerelateerd geweld

Training signaleren en handelen bij ouderenmishandeling

Leer ouderenmishandeling signaleren en ontdek welke hulp mogelijk is.

SKJ-Punten:
Lees meer over Training signaleren en handelen bij ouderenmishandeling

Training Het Vlaggensysteem

Maak kennis met de methodiek van het Vlaggensysteem en leer o.a. hoe je kinderen en jongeren aan kunt zetten tot nadenken over hun grenzen met betrekking tot seksueel gedrag.

SKJ-Punten: 8 1
Lees meer over Training Het Vlaggensysteem

Informatiebijeenkomst Aanpak ouderenmishandeling & juridische vragen

Alles over de juridische aspecten waar je tegenaan kunt lopen bij het signaleren en melden van ouderenmishandeling.

SKJ-Punten:
Lees meer over Informatiebijeenkomst Aanpak ouderenmishandeling & juridische vragen

Folder Trainingsaanbod

Lees meer over Folder Trainingsaanbod
Lees meer over Folder Trainingsaanbod

Privacybeleid Expertisecentrum

Lees meer over Privacybeleid Expertisecentrum
Lees meer over Privacybeleid Expertisecentrum

Algemene voorwaarden Expertisecentrum Samen Veilig Midden-Nederland

Lees meer over Algemene voorwaarden Expertisecentrum Samen Veilig Midden-Nederland
Lees meer over Algemene voorwaarden Expertisecentrum Samen Veilig Midden-Nederland

Klachtenreglement Expertisecentrum Samen Veilig Midden-Nederland

Lees meer over Klachtenreglement Expertisecentrum Samen Veilig Midden-Nederland
Lees meer over Klachtenreglement Expertisecentrum Samen Veilig Midden-Nederland

Deelnemen aan een training of workshop?

Neem contact op

Expertisecentrum

Bezoekadres: Tiberdreef 8, 3561 GG Utrecht
Postadres: Postbus 13060, 3507 LB Utrecht

[030] 242 78 19
expertisecentrum@samen-veilig.nl