Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Cliëntenraad

Meedenken en meepraten

De cliënt staat centraal, dat is gemakkelijk gezegd, maar hoe doe je dat?

Onder andere door van elkaar en van het verleden te leren.

De mening van ouders, jongeren en volwassenen is hierbij belangrijk. Hun inbreng houdt Samen Veilig Midden-Nederland scherp en helpt om de begeleiding steeds weer te verbeteren. Eén van de mogelijkheden om deze stem te laten horen is lid worden van de cliëntenraad.

Als je door Samen Veilig Midden-Nederland wordt begeleid heb je recht op medezeggenschap. De cliëntenraad behartigt de belangen van de ouders, jongeren en volwassenen door hen een stem te geven bij belangrijke beslissingen. De cliëntenraad geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Voor een aantal zaken is zelfs instemming van de cliëntenraad nodig. De leden van de cliëntenraad hebben allemaal te maken (gehad) met Samen Veilig Midden-Nederland. Zij weten dus waar ze het over hebben en komen op voor de gezamenlijke belangen van cliënten.

De cliëntenraad aan het woord:

Wij vinden het belangrijk de cliënt een directe stem te geven aan de bestuurstafel. Zodat elke cliënt de hulp ontvangt die aansluit en passend is. Wij stimuleren en adviseren de organisatie en zien erop toe dat feedback van cliënten een plek krijgt in de werkprocessen van Samen Veilig Midden-Nederland. We houden de organisatie scherp op een optimale samenwerking met ouders, kinderen/jongeren volwassenen. Wij vinden het belangrijk voor cliënten dat zij weten bij wie ze terecht kunnen als ze ergens ontevreden over zijn en dat hun klacht naar tevredenheid opgepakt wordt. Wij zijn er niet voor individuele cliënten of klachten van cliënten: de cliëntenraad gaat over de gezamenlijke belangen.

Een greep uit onze activiteiten:

  • In gesprek zijn met jongeren en ouders die te maken hebben of hadden met Samen Veilig Midden-Nederland via pizzabijeenkomsten, reflectiebijeenkomsten, het digitale cliëntenpanel etc.
  • Elke twee maanden het adviseren van en meedenken met het bestuur en de organisatie
  • Deelname aan werving en selectieprocedure leden Raad van Toezicht
  • Voorlichting geven
  • Meekijken met de uitvoering
  • Actief zijn op netwerkbijeenkomsten, dus ook contact houden met andere betrokkenen in het totaal van de jeugdzorg in de het werkgebied van Samen Veilig Midden-Nederland: provincie Utrecht en Flevoland

“Wij zijn allemaal ervaringsdeskundigen: oud-cliënt, cliënt, ouder, grootouder of hebben als jeugdige te maken gehad met Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming. Deze ervaring gebruiken we om onze bijdrage te leveren aan de cliëntenraad. Daarnaast brengen we ook de ervaringen van andere cliënten in. Dat doen we bijvoorbeeld door input in te brengen uit ons eigen netwerk, door de actualiteit te volgen, ons te abonneren op nieuwsbrieven en door aan te sluiten bij het Landelijk Overleg Cliëntenraden (LOC). We bezoeken bijeenkomsten als pizza-avonden voor jongeren, reflectiebijeenkomsten en loepsessies. Zo proberen we te snappen wat er leeft onder cliënten. Als cliëntenraad adviseren wij en denken mee over onderwerpen die voor cliënten belangrijk zijn.”

Hoe werkt de cliëntenraad?

Het mooie van de cliëntenraad is dat zij direct aan tafel zitten met de voorzitter van de Raad van Bestuur. Ook hebben ze intensief contact met de cliëntambassadeurs van Samen Veilig Midden-Nederland. Door deze korte lijnen kunnen ze, meest mondeling, direct hun mening geven en beleid en ontwikkeling waar nodig bijsturen of aanscherpen. Ook hebben ze regelmatig contact met de Raad van Toezicht. De cliëntenraad heeft altijd een positief kritische houding en probeert niet alleen te benoemen wat beter kan, maar ook hoe dat kan.

 

Samenstelling cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit vier leden, waaronder de voorzitter. Als je meer informatie wilt over de cliëntenraad of als je lid wilt worden, neem dan contact met hen op via clientenraad@samen-veilig.nl.

Nieuws van de cliëntenraad

Meer actueel
Nieuws
Cliëntenraad

Petra blikt terug op vergadering cliëntenraad

20 april 2021
Lees meer over Petra blikt terug op vergadering cliëntenraad
Nieuws
Cliëntenraad

Terugblik online vergadering cliëntenraad

15 februari 2021
Lees meer over Terugblik online vergadering cliëntenraad
Nieuws
Cliëntenraad

Cliëntenraad voortvarend aan de slag

14 september 2020
Lees meer over Cliëntenraad voortvarend aan de slag

Delaine vertelt over de cliëntenraad

Meer actueel
Nieuws
Cliëntenraad

Lid cliëntenraad Delaine vertelt enthousiast over vergadering van 18 november

23 november 2020
Lees meer over Lid cliëntenraad Delaine vertelt enthousiast over vergadering van 18 november

Folders en reglementen cliëntenraad

Bekijk al onze folders en downloads

Cliëntenraad: denk mee, praat mee!

Lees meer over Cliëntenraad: denk mee, praat mee!
Lees meer over Cliëntenraad: denk mee, praat mee!

Reglement Cliëntenraad

Lees meer over Reglement Cliëntenraad
Lees meer over Reglement Cliëntenraad

Huishoudelijk reglement Cliëntenraad

Lees meer over Huishoudelijk reglement Cliëntenraad
Lees meer over Huishoudelijk reglement Cliëntenraad

Lid worden?

Mail ons

Wil jij ook meepraten? Word lid!

Meer weten? Een keer komen kijken bij een vergadering?

Neem gerust contact met ons op en mail ons!