Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Cliëntenraad

Meedenken en meepraten

 

Onze cliënten staan centraal. Dat is het belangrijkste uitgangspunt voor Samen Veilig Midden-Nederland, Veilig Thuis Utrecht en SAVE Jeugdbescherming. Maar dat is makkelijk gezegd. Elke cliënt is anders, elke medewerker is anders en ook de problemen waar jullie samen aan werken zijn nooit hetzelfde. Hoe zorg je dan dat jullie ook echt centraal staan? Dat proberen wij vooral te doen door te blijven leren. Leren van het verleden, maar vooral ook leren van jullie en met jullie, onze cliënten. Eén van de dingen die ons helpt in dat leerproces is de cliëntenraad.

De cliëntenraad bestaat uit cliënten en oud-cliënten. De cliëntenraad is betrokken bij belangrijke ontwikkelingen en geeft advies. Zij  zorgen dat het belang van onze cliënten altijd van invloed is. Van invloed op de plannen die wij maken en van invloed op de besluiten die wij nemen. De cliëntenraad behartigt de belangen van al onze cliënten. Samen met o.a. de cliëntenraad versterken wij  de betrokkenheid van cliënten en kunnen wij de hulp aan cliënten verbeteren.

Hieronder vertelt de cliëntenraad zelf wie zij zijn en wat ze doen. Ben je misschien geïnteresseerd om lid te worden van onze cliëntenraad? Neem dan contact met ons op.

Vanuit het perspectief van de cliënt

Wij zijn allemaal ervaringsdeskundigen: oud-cliënt, cliënt, ouder, grootouder of hebben als jeugdige te maken gehad met Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming. Deze ervaring gebruiken we om onze bijdrage te leveren aan de cliëntenraad. Daarnaast brengen we ook de ervaringen van andere cliënten in. Dat doen we bijvoorbeeld door input in te brengen uit ons eigen netwerk, door de actualiteit te volgen, ons te abonneren op nieuwsbrieven en door op de hoogte te zijn wat er speelt bij het LOC: de Landelijke Organisatie voor Cliëntenraden. Ook sluiten we aan bij bijeenkomsten zoals pizza-avonden voor jongeren, reflectiebijeenkomsten en loepsessies. Zo halen we op wat er leeft onder cliënten. Als cliëntenraad denken wij mee over onderwerpen die voor cliënten belangrijk zijn en praten hierover met het bestuur en medewerkers.

Hoe werken wij?

We hebben vijf tot zes overleggen per jaar met de bestuurder. Voorafgaand aan dit overleg bespreken we wat er bij de cliëntenraad zelf speelt. We bereiden het overleg met de bestuurder voor. Wij werken heel pragmatisch. Het schrijven geen ellelange adviesrapporten. Met een positief kritische houding lezen we stukken en luisteren naar toelichtingen hierop. We geven hierop meestal mondeling onze feedback. Soms geven we ook ongevraagd advies. Naast de vergaderingen kijken en denken we ook mee in de uitvoering. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan verschillende vormen van intervisie, projecten of werkgroepen om daar het cliëntperspectief in te brengen.

We hebben een onafhankelijke positie maar werken wel vanuit vertrouwen en in verbinding met elkaar. Dat verwachten wij ook van het bestuur en de andere medewerkers. We bewaken onze onafhankelijke positie o.a. door zelf de vergaderingen voor te zitten en zelf onze mailbox te beheren. Ook hebben wij zelf de regie bij het werven en selecteren van nieuwe leden voor de cliëntenraad.

Belangen van cliënten vertegenwoordigen

Wij vinden het belangrijk dat de stem van de cliënt wordt gehoord. Dat zij hulp ontvangen die bij hen aansluit en passend is. We stimuleren en adviseren de organisatie daarom om feedback van cliënten een plek te geven in de werkprocessen. We houden de organisatie scherp op het steeds centraal zetten van het cliëntperspectief en op een optimale samenwerking met cliënten. Een mooi voorbeeld hiervan is de invoering van de STEM. Dit is een interactieve feedbacktool om de samenwerking tussen cliënten en medewerkers te bespreken. Wij hebben een hele duidelijke rol kunnen spelen in het kiezen van deze tool. Tot slot vinden wij het belangrijk voor cliënten dat zij weten bij wie ze terecht kunnen als ze ergens ontevreden over zijn. Wij zijn er niet voor individuele cliënten of klachten van cliënten, het gaat echt om de gezamenlijke belangen.

Naast de onderwerpen die de organisatie graag met de cliëntenraad bespreekt, agenderen we ook zelf onderwerpen die wij belangrijk vinden. Daarom zijn we in 2021 gestart met een jaarplan. Zo zijn we bezig met het uitbrengen van een cliëntenkrant, het oprichten van een jongerenraad/panel en het organiseren van themabijeenkomsten.

Wie zijn wij?

Wij bestaan nu uit vier leden; Isaäk, Delaine, Marja en Mei Li.

Als je meer informatie wilt over de cliëntenraad of als je lid wilt worden, neem dan contact met ons op via clientenraad@samen-veilig.nl.

Nieuws van de cliëntenraad

Meer actueel
Nieuws
Cliëntenraad

Petra blikt terug op vergadering cliëntenraad

20 april 2021
Lees meer over Petra blikt terug op vergadering cliëntenraad
Nieuws
Cliëntenraad

Terugblik online vergadering cliëntenraad

15 februari 2021
Lees meer over Terugblik online vergadering cliëntenraad
Nieuws
Cliëntenraad

Cliëntenraad voortvarend aan de slag

14 september 2020
Lees meer over Cliëntenraad voortvarend aan de slag

Delaine vertelt over de cliëntenraad

Meer actueel
Nieuws
Cliëntenraad

Lid cliëntenraad Delaine vertelt enthousiast over vergadering van 18 november

23 november 2020
Lees meer over Lid cliëntenraad Delaine vertelt enthousiast over vergadering van 18 november

Folders en reglementen cliëntenraad

Bekijk al onze folders en downloads

Cliëntenraad: denk mee, praat mee!

Lees meer over Cliëntenraad: denk mee, praat mee!
Lees meer over Cliëntenraad: denk mee, praat mee!

Reglement Cliëntenraad

Lees meer over Reglement Cliëntenraad
Lees meer over Reglement Cliëntenraad

Huishoudelijk reglement Cliëntenraad

Lees meer over Huishoudelijk reglement Cliëntenraad
Lees meer over Huishoudelijk reglement Cliëntenraad

Lid worden?

Mail ons

Wil jij ook meepraten? Word lid!

Meer weten? Een keer komen kijken bij een vergadering?

Neem gerust contact met ons op en mail ons!