Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Organisatie

Kennismaking met Adea van Doorn, nieuw lid van onze Raad van Toezicht

Nieuws 13 september 2022 Reading Time: < 1 minuutleestijd

Sinds 1 juli 2022 is onze Raad van Toezicht twee nieuwe leden rijker, namelijk Hilde Reints en Adea van Doorn. Zij volgen Mieke Bot en Anneke Menger op. In dit bericht stellen wij Adea van Doorn graag aan jullie voor. Adea is op voordracht van de ondernemingsraad in onze Raad van Toezicht terechtgekomen. Dit betekent dat de leden van de ondernemingsraad haar ook een goede kandidaat vonden en dat de ondernemingsraad een specifiek aandachtspunt van Adea is.

Adea is al meer dan 30 jaar werkzaam in het HR-vak. Na haar opleiding psychologie heeft ze gewerkt als trainer, consultant en hoofd Opleidingen. Daarna heeft zij de laatste 14 jaar gewerkt in een eindverantwoordelijke HR-functie bij de politie, bij Reclassering Nederland en bij de Avans Hogeschool. ‘Vanuit de inhoud van deze organisaties zag ik dat een veilige basis thuis een belangrijk startpunt is voor elk mens in zijn of haar leven. Het helpt je om uit de verleidingen van de criminaliteit te blijven, betekenisvolle relaties aan te gaan én een opleiding af te ronden. Voor mij was de stap naar Samen Veilig Midden-Nederland dan ook een logische.’

Complex en publicitair gevoelig werk
‘Samen Veilig Midden-Nederland lijkt qua organisatie enigszins op Reclassering Nederland wat betreft soort taak, drijfveer en vooropleiding van medewerkers. Medewerkers die dit vak kiezen, kennen vaak een sterke intrinsieke motivatie om met de doelgroep aan de slag te gaan. De betrokkenheid bij het lot van cliënten is hoog. Echter de complexiteit om daadwerkelijk het verschil te maken is ook groot en (vermeende) fouten vinden steeds sneller een weg naar de media. De werkomgeving waarin je dit werk moet doen, doet er dan echt toe. Complex en publicitair gevoelig werk vraagt om een logische verdeling van taken vanuit de cliënt en medewerker bezien, balans in het werkpakket, ontwikkelmogelijkheden en ruggensteun vanuit de organisatie. Het Koersprogramma gaat precies over dit onderwerp, met veel belangstelling heb ik het dan ook gelezen.’

Organiseren doe je samen
Adea geeft aan dat het inrichten en aansturen van Samen Veilig Midden-Nederland evengoed een flinke uitdaging is. ‘Zeker gezien het huidige financierings- en verantwoordingsstelsel en de krappe arbeidsmarkt. Voor de bestuurders Krijnie en Paul is dit een mooie klus. Wat me erg aanspreekt is dat zij aangeven dat voor het vinden van oplossingen het gesprek nodig is met medewerkers, cliënten en netwerkpartners. Alleen gezamenlijk is deze puzzel te leggen. Een goede Raad van Toezicht kan daarbij ook van nut zijn. En die Raad informeert zich, analyseert, stelt de juiste vragen en houdt de bestuurders een spiegel voor. Daarnaast stelt de Raad jaarlijks een aantal stukken vast.

HR en financiën horen bij elkaar
Adea neemt binnen de Raad van Toezicht dan ook zitting in de auditcommissie Financiën. Maar eerst ziet ze uit naar de kennismakingsperiode. Het ontmoeten van de professionals, cliënten en ondernemingsraad.

Interview door Koning Bolo