Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Organisatie

“Kijkje in de spiegel in Amersfoort”

Nieuws 9 september 2017 Reading Time: 3 minutenleestijd

Samen Veilig Midden Nederland is een lerende organisatie. Onze medewerkers volgen na- en bijscholingen, reflecteren op het eigen handelen in methodische leerbijeenkomsten en tijdens zogeheten spiegelbijeenkomsten luisteren zij naar en leren zij van de feedback van cliënten.

Bij een spiegelbijeenkomst draait het om de inschatting, mening en verwachting van de cliënt als ervaringsdeskundige, zodat we als het ware een spiegel krijgen voorgehouden. Samen Veilig Midden-Nederland organiseert twee maal per jaar een spiegelbijeenkomst. Onlangs vertelde Mieke haar verhaal tijdens de spiegelbijeenkomst in Amersfoort.

Mieke meldt zich zeven jaar geleden bij – toen nog – Bureau Jeugdzorg Utrecht met het verzoek om ondersteuning in de omgang met haar ex-partner, tevens vader van haar dochter. Hun relatie kenmerkte zich door ups en downs en ook huiselijk geweld kwam geregeld voor. Mieke en haar dochter zijn vertrokken, maar vader blijft komen met bedreigingen. Vrijwillige hulpverlening blijkt niet voldoende om tot goede afspraken te komen met vader over een omgangsregeling. Mieke dringt daarom zelf aan op een onderzoek voor een ondertoezichtstelling. Zij hoopt dat er zo meer tot stand komt. Dit lijkt in eerste instantie niet te lukken, maar uiteindelijk slaagt ze erin om met hulp van de medewerker SAVE en van het netwerk een stabiele situatie te creëren.

Mieke vertelt wat voor haar en haar dochter goed werkte en waar zij minder tevreden over was. Zij legt uit dat het heel belangrijk is om na te denken over hoe je als medewerker start met de begeleiding: stel vragen, check wat al bekend is en start niet meteen met vertellen. Zorg dat je samen een plan maakt met haalbare doelen, die gericht zijn op het kind, op beide ouders en op het behalen van successen. Mieke benadrukt hoe belangrijk het voor haar en haar dochter was dat de professional het kind zag, naar het kind luisterde en ook één-op-één met het kind sprak. Daarnaast is de klik met de medewerker essentieel wil je echt samen kunnen werken aan de doelen. Mieke had die klik met haar medewerker SAVE voornamelijk omdat hun samenwerking gebaseerd was op gelijkwaardigheid en eerlijkheid. Zo konden ze veel bereiken, ook in het contact met vader.

De medewerkers luisteren aandachtig naar de ervaringen van Mieke. Aan het einde van de bijeenkomst worden enkele vragen gesteld, vooral om nog wat verdere tekst en uitleg te krijgen op besproken onderwerpen. Direct na afloop nemen de medewerkers met elkaar door wat zij geleerd hebben en welke inzichten zij bevestigd hebben gekregen door de bijeenkomst. Zij zijn zich ervan bewust dat de cliënt heel vaak hetzelfde verhaal moet vertellen. Een aantal voor Mieke belangrijke punten zijn inmiddels ook beter geïntegreerd in de SAVE werkwijze, zoals het betrekken van het netwerk en het behoud van dezelfde begeleider, ook als van het vrijwillig kader overgegaan wordt naar het gedwongen kader. Maar Mieke heeft vooral ook nogmaals goed duidelijk weten te maken hoe belangrijk het is om voldoende tijd te hebben en te nemen. Tijd om naar alle partijen te luisteren en tijd om er te zijn, zodat je verbinding kunt maken en de motivatie kunt creëren om zaken echt te veranderen.

Vervolg

Tijdens de bijeenkomst met Mieke is vooral gereflecteerd op het totaalbeeld van begeleiding en bejegening. De volgende bijeenkomsten worden meer ingericht rond een specifiek thema. Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst (november 2017) staat de samenwerking met het lokale team centraal. Hoe ervaart de cliënt die samenwerking, wat valt op en waar loopt men tegenaan?
De leerpunten uit de spiegelbijeenkomsten worden met de input uit andere feedbackinstrumenten (zoals het cliënttevredenheidsonderzoek) gebruikt om ontwikkelpunten te formuleren en implementeren.