Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Organisatie

Klachtenanalyse 2023

Nieuws 26 juni 2024 Reading Time: < 1 minuutleestijd

Dagelijks zetten onze medewerkers zich in om de mensen die wij ondersteunen zo goed mogelijk te begeleiden. Er zijn situaties waarin het beter kan en moet, en daar willen we van leren. In het afgelopen jaar hebben we met veel aandacht naar alle binnengekomen klachten gekeken. Deze feedback helpt ons om beter te begrijpen waar we kunnen verbeteren. Onze inzet om te leren van deze ervaringen is onverminderd groot, zoals blijkt uit onze klachtenanalyse 2023.

De cijfers
In de klachtenanalyse 2023 nemen we opnieuw de volgende vormen van klachtbehandeling mee:

  • De interne klachtafhandeling op basis van onze eigen klachtenregistratie in 2023.
  • Het vertrouwenswerk door Jeugdstem (voorheen AKJ), gebaseerd op hun jaarverslag 2023.
  • De klachtenprocedures bij de onafhankelijke, externe Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland (KJMN), zoals beschreven in hun jaarverslag 2023.
  • De klachten die binnen het tuchtrecht zijn ingediend.
  • De klachten die in 2023 bij de Nationale Ombudsman en Kinderombudsman zijn ingediend.

Bekijk hier ook onze klachtenanalyse uit 2022.

Trends en analyse op hoofdlijnen

  • Daling in klachten
   Een opvallende daling van 20% in het aantal klachtgesprekken ten opzichte van 2022, doorbrekend met de stijgende trend van voorgaande jaren.
  • Regionale verschillen
   Variatie in klachten tussen regio’s, met significante afname in regio Lekstroom en toename in Flevoland Zuid.
  • Verbeteracties
   Beschrijving van diverse verbeteracties zoals ‘Toetsen aan Tafel’, verklarende analyse en caseloadverlichting, gericht op het verminderen van beïnvloedbare klachten.
  • Betrokkenheid en communicatie
   Het belang van betrokkenheid bij besluitvormingsprocessen en verbeterde communicatie met cliënten wordt onderstreept.

Op 25 juni organiseerden we opnieuw een succesvolle bijeenkomst over onze afhandeling van klachten. Hierbij waren onder andere medewerkers, managers en cliëntambassadeurs van SAVE Jeugdbescherming en Veilig Thuis Utrecht aanwezig, evenals vertegenwoordigers van de cliëntenraad, gemeenten, Jeugdstem en de Nationale Ombudsman.

Paul Janssen en Anja Jonkers
Bestuur Samen Veilig Midden-Nederland

Klachtenanalyse 2023

Lees meer over Klachtenanalyse 2023
Lees meer over Klachtenanalyse 2023

Klachtenanalyse 2022

Lees meer over Klachtenanalyse 2022
Lees meer over Klachtenanalyse 2022

Klachtenanalyse 2021

Lees meer over Klachtenanalyse 2021
Lees meer over Klachtenanalyse 2021