Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Organisatie

Meerjarige afspraken met gemeenten in de provincie Utrecht

Nieuws 14 september 2018 Reading Time: < 1 minuutleestijd

Medio juli hebben de gemeenten in de provincie Utrecht besloten, na een tenderproces, de uitvoering van de taken van de Gecertificeerde Instelling (GI) en Veilig Thuis in alle Utrechtse (jeugd)zorgregio’s te gunnen aan Samen Veilig Midden-Nederland.

Dit betekent dat Samen Veilig Midden-Nederland samen met de onderaannemers William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering en Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering voor de komende zes jaar in principe samenwerkingspartners blijven van de 26 gemeenten in de provincie Utrecht.

Dit is goed nieuws en betekent continuïteit voor de cliënten. Het stelt Samen Veilig in staat voor langere tijd vooruit te kijken en invulling te geven aan wat nodig is om jeugdigen en gezinnen te beschermen, danwel een veilig thuis te bieden.

De zes Flevolandse gemeenten hebben inmiddels aan Samen Veilig en haar onderaannemers een verzoek gedaan om een subsidieaanvraag in te dienen voor de komende vier jaar. Voor het eind van de maand levert Samen Veilig dit aan. In de loop van het najaar is hier meer duidelijkheid over.