Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Organisatie

Start grootschalig onderzoek: SAVE in woord en daad

Nieuws 1 september 2016 Reading Time: 4 minutenleestijd

In september is het onderzoeksproject ‘SAVE in woord en daad’ van start gegaan. We gaan in gesprek met Jantine Hemrica (sr. gedragswetenschapper Samen Veilig & opdrachtnemer van het project) over dit project en over wat de verwachtingen zijn van het onderzoek.

Waar draait het om bij het onderzoek SAVE in woord en daad?
Jantine:  “Het onderzoek ‘SAVE in woord en daad’ richt zich op de wijze waarop de uitgangspunten van de SAVE werkwijze in de praktijk vorm en inhoud krijgen. Sinds de transitie (red. januari 2015) werken wij samen met onze (lokale) partners volgens de werkwijze SAVE. Veiligheid en regie zijn belangrijke pijlers binnen SAVE, maar in de praktijk blijken ze ook vragen en dilemma’s op te roepen. Bijvoorbeeld om in te schatten in welke mate het verantwoord is om de regie bij het gezin te leggen? En om af te wegen welke risico’s iemand loopt. Hoe veilig is een situatie? Wat voor de een veilig is, is dat voor de ander niet of niet genoeg. We willen graag achterhalen hoe men tot afwegingen komt. Welke gedachten spelen daarbij?”

Hoe wordt dat onderzocht?
Jantine: “Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onderzoeksteam van de Hogeschool van Utrecht (Kenniscentrum Sociale Innovatie) en de SAVE-partners (zie kader). Cliënten, medewerkers SAVE, lokale teams en samenwerkingspartners worden bevraagd. We houden interviews met grote groepen betrokkenen en organiseren workshops waarin we met elkaar in gesprek gaan over bepaalde thema’s of dilemma’s. We willen weten wat men tegenkomt in de dagelijkse praktijk. In het onderzoek staan vragen centraal als: Hoe kijken we aan tegen veiligheid en hoe schatten we die in? Tot hoever gaan we als het om eigen regie gaat en wanneer vraagt veiligheid toch om ingrijpen? Weten we elkaar als het er op aan komt ook écht snel te vinden? De inbreng die we krijgen uit interviews en workshops wordt niet beoordeeld, er is geen goed of fout. We willen met ‘SAVE in woord en daad’ niet komen tot een beoordeling van de werkwijze. We willen proberen inzage te krijgen in de manier waarop men afweegt zodat we de eenduidigheid daarin kunnen bevorderen en zo de samenwerking kunnen versterken. Daar heeft de cliënt baat bij.”

Wat valt er te verwachten?
Jantine: “We willen van elkaar leren door onze ervaringen te delen. Zo krijgen we inzicht in en praktische oplossingen voor herkenbare dilemma’s. Bovendien vergaren we zo ook kennis die gebruikt kan worden in het onderwijs aan de toekomstige professionals. We willen een online kennisplatform gaan inrichten voor professionals en studenten met geanonimiseerde verhalen, animaties en praktische handreikingen. Het materiaal kan gebruikt worden in trainingen en tijdens intervisie van professionals.”

Meer over het onderzoek:
Wilt u meer weten over het onderzoek, op de hoogte blijven of deelnemen?
Kijk op de website van de Hogeschool Utrecht

 

Het onderzoeksproject
Het onderzoeksproject ‘SAVE in woord en daad’ is een initiatief van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht en de SAVE-partners (zie kader). In het onderzoek worden verschillende methodes gebruikt om data te verzamelen: narratieve interviews, literatuuronderzoek, dossieronderzoek, vignetten – onderzoek en workshops. Professionals van alle SAVE partners, de lokale teams en cliënten gaan eerst onderling en vervolgens met elkaar in gesprek om betekenis te geven aan de bevindingen uit de interviews, dossieronderzoek en vignettenonderzoek. Ook denken zij samen na over oplossingen voor vragen en knelpunten. Op die manier draagt het onderzoek bij aan een lerende praktijk; een belangrijke pijler binnen SAVE. Het onderzoeksproject wordt mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het SIA financiert en stimuleert praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Bedrijven of instellingen krijgen met het RAAK-programma van SIA  de ruimte om samen met een hogeschool concrete (innovatie-)vragen op te pakken en te beantwoorden.

SAVE: werkwijze & partners SAVE staat voor Samenwerken aan veiligheid. SAVE  komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid of ontwikkeling van een kind of als er sprake is van geweld in de huiselijke sfeer. Samen met cliënt, gezin, netwerk en lokale hulpverlening werken wij aan het herstel van een veilige situatie.
SAVE is een werkwijze binnen een samenwerkingsverband van Samen Veilig Midden-Nederland met de afdelingen Jeugdbescherming & Jeugdreclassering van de William Schrikker Groep en van het Leger des Heils en met de Raad voor de Kinderbescherming.

Over Jantine Hemrica
Jantine Hemrica is werkzaam als sr. Gedragswetenschapper bij Samen Veilig Midden-Nederland. Zij heeft pedagogiek gestudeerd en is gepromoveerd in de pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam met haar proefschrift: Kind-zijn tussen opvoeding en recht; een grondslagenonderzoek naar kindbeelden in discussies op het grensvlak van opvoeding en recht.
Jantine is betrokken bij SAVE met name op het gebied van de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen  en jeugdstrafrecht. Naast haar werk als gedragswetenschapper is Jantine ook werkzaam als docent in de master jeugdzorg op de Hogeschool Leiden.