Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Cliëntenraad

Terugblik online vergadering cliëntenraad

Nieuws 15 februari 2021 Reading Time: 2 minutenleestijd

Woensdag 10 februari was de eerste vergadering van 2021.

Aspirant-leden
Er is interesse om lid te worden van de cliëntenraad. Verschillende mensen hebben zich aangemeld als aspirant-lid. Zij ‘lopen’ twee vergaderingen mee voordat van beide kanten (aspirant-lid en cliëntenraad) besloten wordt over wel of geen lid worden.

Koersprogramma
Wij zijn als organisatie gestart met een andere koers. We willen onze cliënten nog centraler zetten en regie geven over zijn of haar eigen proces. We creëren, samen met cliënten, medewerkers en samenwerkingspartners een beweging die leidt naar een andere blik en manier van werken om zo tot een organisatie te komen die continu leert en daarmee proactief en flexibel is. Hierover volgt later meer. Afgelopen woensdag konden de leden van de cliëntenraad aangeven wat zij vinden van het conceptplan hiervoor.

Klachtenrapportage en verbeterplannen
Wij hebben de cliëntenraad  gevraagd om feedback te geven op onze klachtenrapportage en verbeterplannen. Zij gaven onder andere het volgende  terug: medewerkers mogen bij aantoonbare fouten ook sorry zeggen want dit gebeurt nog onvoldoende. Ook wordt in het verslag de achtergrond van de klachten gemist. Hoe komen deze tot stand en had er al eerder ingegrepen kunnen worden?

Communicatie naar cliënten
De wens is om de folderlijn en de inhoud van de website van SAVE te actualiseren en verbeteren. Wat zijn de ideeën van de cliëntenraad hierover en hoe willen zij hierover meedenken? Aangegeven wordt dat visuele ondersteuning heel erg helpend zou zijn. Er worden nog meer tips en ervaringen uitgewisseld.

Verder heeft de cliëntenraad een aantal procesafspraken gemaakt over hoe zij bijvoorbeeld om willen gaan met aspirant-leden. Daarnaast is uitgebreid gesproken over de activiteiten die zij ondernomen hebben. Zo leveren zij bijvoorbeeld een bijdrage aan het lesprogramma van studenten aan de Hogeschool Utrecht.

Half april is de volgende vergadering. Ondertussen gaat de cliëntenraad aan de slag met verschillende activiteiten zoals hoe zij in contact kunnen treden met de achterban en hoe zij zichzelf beter kunnen positioneren.


Ook lid van de cliëntenraad worden?
Iedereen die direct betrokken is of was bij de begeleiding door SAVE of Veilig Thuis Utrecht kan lid worden van de cliëntenraad. Dit zijn kinderen van 12 jaar of ouder, ouders, verzorgers en grootouders. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via clientenraad@samen-veilig.nl. Voorwaarden zijn onder andere dat de cliënt in staat is op een positief kritische manier mee te kunnen denken met de organisatie en genoeg afstand kan nemen van zijn of haar ervaringen met SAVE of Veilig Thuis Utrecht om dit te kunnen doen.