Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Organisatie

Van 2016 naar 2017

Nieuws 12 december 2016 Reading Time: 2 minutenleestijd

2016 is een jaar geweest dat voornamelijk in het teken stond van de verdere ontwikkeling en implementatie van de SAVE-werkwijze. In 2017 gaan de ontwikkelingen van de SAVE-werkwijze natuurlijk door. Samen met onze lokale partners zetten wij in op het verkorten en verminderen van maatregelen in het justitieel kader door zo veel mogelijk preventief te werken.

2016 is een jaar geweest dat voornamelijk in het teken stond van de verdere ontwikkeling en implementatie van de SAVE-werkwijze. Zo is bijvoorbeeld de Jeugdbeschermingstafel ontwikkeld en is de samenwerking tussen de lokale teams en de SAVE-teams geïntensiveerd. Ook zijn er voorbereidingen geweest om de SAVE-werkwijze te implementeren bij Veilig Thuis. Begin 2017 komen hiervoor de eerste handleidingen beschikbaar. In september 2016 is ook het onderzoek ‘SAVE in woord en daad’ van start gegaan: hoe krijgen de uitgangpunten van de SAVE-methodiek in de praktijk vorm en inhoud? Ook op andere gebieden heeft Samen Veilig Midden-Nederland zich ontwikkeld. Zo is in april 2016 het ‘Meldpunt binnenlandse mensenhandel’ van Veilig Thuis Utrecht van start gegaan en is een businesscase opgesteld voor een integrale crisisaanpak voor de zes Utrechtse Jeugdzorgregio’s.

In 2017 gaan de ontwikkelingen van de SAVE-werkwijze natuurlijk door. Samen met onze lokale partners zetten wij in op het verkorten en verminderen van maatregelen in het justitieel kader door zo veel mogelijk preventief te werken. Daarnaast starten de inspecties met het uitvoeren van stap 2 voor toezicht op de 26 Veilig Thuis organisaties. Naar verwachting zal de uitslag hiervan positief uitvallen voor Veilig Thuis Utrecht. Ook verwachten wij de resultaten van het onderzoek ‘SAVE in woord en daad’. Verder is in 2016 het dienstenaanbod van het Studiecentrum van Samen Veilig Midden-Nederland geëvalueerd en dit zal in 2017 leiden tot een vernieuwd Expertisecentrum, welke wij in het voorjaar met trots aan u zullen presenteren.

Wij verwachten samen met onze samenwerkingspartners van 2017 een hoopvol jaar voor onze cliënten te maken en zien uit naar de samenwerking en de resultaten hiervan.

Wij wensen u fijne feestdagen toe en hopen dat 2017 voor u veel goeds gaat brengen.

Tanno Klijn & Paul Janssen
Bestuur Samen Veilig Midden-Nederland

Meer over: