Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Cliëntenraad

Vergadering nieuwe Cliëntenraad

Nieuws 11 februari 2020 Reading Time: 2 minutenleestijd

Woensdag 5 februari was de eerste vergadering van de Cliëntenraad in de nieuwe samenstelling.

Tijdens de vergadering werd een toelichting gegeven op alle ontwikkelingen binnen Samen Veilig. Er is o.a. gesproken over het bezoek van het Keurmerkinstituut, de komst van de  nieuwe bestuurder, de nieuwe Wet voor de Medezeggenschap Cliënten in de Zorg (WMCZ) en de prioriteiten die Samen Veilig voor 2020 heeft. Dit zijn: werving en behoud van personeel, de samenwerking tussen SAVE en VT, het project om prestatie-indicatoren beter in te richten, methode-integer handelen en de Veranderagenda.

Veranderagenda
De Veranderagenda is ingezet om het vertrouwen van cliënten, burgers en samenwerkingspartners in Samen Veilig te vergroten en om het lerende vermogen van de organisatie te verstevigen. Er is inmiddels veel in gang gezet. Er zijn o.a. cliëntambassadeurs aangesteld en bijeenkomsten georganiseerd met cliënten zoals het  Open Podium en de Loepsessie. Een organisatieadviesbureau helpt bij het verstevigend van het lerend vermogen. Ook wordt er vaker en meer open gecommuniceerd over wat Samen Veilig doet. Aan de Cliëntenraad wordt gevraagd om hun verhaal te delen over hun ervaringen met SAVE en Veilig Thuis.

Ideeën van de Cliëntenraad
Er werd teruggekeken op het gesprek met de Raad van Toezicht in de novembervergadering. Daaruit zijn verschillende ideeën naar voren gekomen:

  • Organiseren van spiegelbijeenkomsten (bijeenkomst met cliënt over zij de organisatie ervaren) binnen opleidingen maatschappelijk werk of lokale teams
  • Het maken van een krant voor cliënten met informatie over de cliëntenraad, het werk met cliënten, hun tevredenheid etc.
  • Buddy-systeem met (oud)cliënten voor nieuwe cliënten
  • Optreden in de media door leden van de Cliëntenraad
  • Directe benaderbaarheid van leden van de Cliëntenraad
  • Koppelen van medewerkers aan bepaalde cliënten

Toegevoegd wordt het punt van stigmatisering. Een lid van de Cliëntenraad vertelt: “Als je vertelt dat je als kind met Jeugdzorg hebt te maken, zijn mensen verbaasd dat je een opleiding hebt afgerond, een baan hebt gevonden en dat het goed met je gaat. De volgende keer bespreken de cliëntenraadsleden bovenstaande ideeën en wat door wie opgepakt gaat worden.

Terugblik vergadering
Delaine, lid Cliëntenraad: “Tijdens de vergadering waren er helaas een aantal afmeldingen. Toch was het een leuke en nuttige vergadering! We hebben veel besproken, zoals de prioriteiten van Samen Veilig voor 2020, het sollicitatiegesprek met de nieuwe bestuurder en het bezoek van het Keurmerkinstituut. Ik vind het erg leerzaam en interessant om te horen wat er, naast de hulpverlening, achter de schermen nog meer gedaan wordt, binnen deze grote organisatie.

De volgende vergadering staat gepland op 15 april 2020.


Ook lid worden?
Iedereen die direct betrokken is of was bij de begeleiding door SAVE of Veilig Thuis Utrecht kan lid worden van de Cliëntenraad. Dit zijn kinderen van 12 jaar of ouder, ouders, verzorgers en grootouders. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de secretaris van de Cliëntenraad Barbara Speet via clientenraad@samen-veilig.nl. Voorwaarden zijn onder andere dat de cliënt in staat is op een positief kritische manier mee te kunnen denken met de organisatie en genoeg afstand kan nemen van zijn of haar ervaringen met SAVE of Veilig Thuis Utrecht om dit te kunnen doen.