Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Binnen jouw werk kun je te maken krijgen met zorgelijke situaties, waarbij mogelijk huiselijk geweld en kindermishandeling een rol speelt. Tijdens de training ‘Niets doen is geen optie’ komt het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling aan bod, bespreken we de stappen uit de meldcode en is er aandacht voor de gespreksvoering met betrokkenen (ouders/jongeren of ouderen).

Tevens wordt aandacht besteed aan het gebruik van de Verwijsindex (VIR) en de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling (inclusief de wijzigingen per 1 januari 2019). Vanzelfsprekend reflecteer je tijdens de training op jouw eigen waarden en normen.

Offerte aanvragen

Na de training:

 • Reflecteer je op jouw eigen normen en waarden ten aanzien van het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Weet je welke signalen kunnen duiden op huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Weet je wat jouw verantwoordelijkheid is ten aanzien van (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Ken je de stappen van de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Kun je een gesprek aangaan om jouw vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart te brengen
 • Kun je een gesprek aangaan met betrokkene (ouder/jongere of oudere) waarbij je jouw zorgen uit met behoud van relatie
 • Kun je een gesprek aangaan met betrokkene (ouder/jongere of oudere) waarin je mededeelt waarom je een melding gaat doen bij Veilig Thuis over de zorgen die jij hebt gesignaleerd.

Programma

In de ochtend staan de 5 stappen van de Meldcode centraal. We staan stil bij de eigen waarden en normen m.b.t. huiselijk geweld en kindermishandeling. Eveneens wordt aandacht besteed aan de risicofactoren die de kans op huiselijk geweld en kindermishandeling doen toenemen en welke gevolgen deze vormen van geweld teweeg kunnen brengen.

Verder richten we de focus op het belang van handelen na signaleren, op welke manier dat kan en de samenwerking met Veilig Thuis (wat te verwachten bij contact).

In de middag worden de specifieke gesprekstechnieken over dit onderwerp met behulp van een trainingsacteur in getraind.

De training bestaat uit 1 hele dag en is van 9.30 tot 16.30 uur.

Accreditatie training ‘Niets doen is geen optie’

Nummer: SKJ199470
Punten: 6.5

Meer weten?

Wij bieden onze trainingen altijd op maat. Door de uitgebreide intake sluiten onze trainingen goed aan op de wensen en het werk van de deelnemers. Na de intake bereiden wij casussen voor die we tijdens de training gebruiken. Elke training wordt dus op maat gemaakt met casuïstiek uit eigen beroepspraktijk.
We kunnen ook verschillende onderdelen van de diverse trainingen combineren tot een aanbod voor bijvoorbeeld een studiedag of workshop.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en een offerte op maat.

green dots header

Offerte aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

De Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling bestaat uit vijf eenvoudig geformuleerde stappen die in de praktijk allerlei vragen op kunnen roepen. Daarom biedt het Expertisecentrum deze workshop.

In de workshop Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling krijg je informatie over de onderwerpen kindermishandeling en huiselijk geweld en de stappen uit de meldcode. Dit gebeurt op interactieve wijze zodat je jouw eigen vragen kunt stellen over dit onderwerp.

Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties als gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie verplicht een meldcode te hebben en te hanteren bij zorgen over de veiligheid van een kind. Dit staat in de wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Offerte aanvragen

 

Onderwerpen die aan bod komen in de workshop zijn o.a.:

 • Wat is kindermishandeling/huiselijk geweld?
 • Hoe kun je signalen herkennen?
 • Wat zijn de gevolgen?
 • Wat zijn jouw eigen normen en waarden?
 • Wat zijn risicofactoren?
 • Hoe verlopen de stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling?
 • Wat kun je doen vanuit uw functie wanneer je vermoedens hebt van kindermishandeling?
 • Wat is de functie van SAVE Jeugdbescherming en Veilig Thuis?
 • Met welke lokale instellingen kun je overleggen of samenwerken als het gaat om de veiligheid van het kind?

In de workshop staan we ook stil bij de veranderingen in de meldcode die in 2019 van kracht worden.

Aanvullend aanbod

De training ‘Niets doen is geen optie’ vormt een goede aanvulling op deze workshop.

Meer weten?

Wij bieden onze trainingen altijd op maat. Door de uitgebreide intake sluiten onze trainingen goed aan op de wensen en het werk van de deelnemers. Na de intake bereiden wij casussen voor die we tijdens de training gebruiken. Elke training wordt dus op maat gemaakt met casuïstiek uit eigen beroepspraktijk.
We kunnen ook verschillende onderdelen van de diverse trainingen combineren tot een aanbod voor bijvoorbeeld een studiedag of workshop.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en een offerte op maat.

green dots header

Offerte aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

In 90% van zorgmeldingen speelt (een vermoeden van) huiselijk geweld en partnergeweld. De inhoud van deze training richt zich op volwassenen die in een cirkel van geweld zijn beland, waar kinderen (indien betrokken) het slachtoffer van zijn. Het geweld kan verschillende vormen aannemen (emotioneel, psychisch, lichamelijk of seksueel geweld) en verschillen in aard en ernst. Financieel misbruik komt ook voor, evenals online geweld.

Van jou als deelnemer wordt gevraagd vanuit een volwassenenperspectief jouw eigen opvattingen en gevoelens onder de loep te nemen ten aanzien van huiselijk geweld. Je leert eveneens om vanuit het perspectief van de betrokken volwassenen (binnen het zich voordoende geweld) te kijken naar een gezins- of familiesysteem. Met behulp van deze verschillende perspectieven ben je beter in staat aan te sluiten bij cliënten en heb je minder neiging te oordelen. Dit is voorwaardelijk voor een goede samenwerking met cliënten.

Deze training legt de focus op het reflecteren van deelnemers op zichzelf in relatie tot de cliënt. Daarmee heeft de training een minder theoretisch karakter.

Offerte aanvragen

Na de training:

 • Is jouw kennis over huiselijk geweld en partnergeweld vergroot: definitie, vormen, gevolgen, signalen, systeemtheorie, profiel slachtoffer/pleger, cirkel van geweld
 • Ben je je bewust van eigen waarden, normen en gevoelens t.a.v. huiselijk geweld en partnergeweld
 • Ben je je bewust van wat een passende houding is bij huiselijk geweld en beschik je over tools voor een open, nieuwsgierige en oordeelvrije houding in een gesprek.
 • Heb je handvaten voor het uitvoeren van een risicotaxatie en voor het bespreken van veiligheid (welke vragen stelt u?)
 • Kun je de theorie toepassen op situaties uit jouw eigen werkpraktijk waarin een vorm van huiselijk geweld c.q. partnergeweld een rol speelt

De training bestaat uit drie dagdelen van ieder 3,5 uur

Programma

Dagdeel 1

Je verkent bij jezelf wat pleger en slachtofferschap voor jou persoonlijk betekent. Je krijgt een korte theoretische introductie op het thema partner geweld. Je kijkt via beeldmateriaal naar wat het betekent om in een gewelddadige relatie te raken en daarin te bewegen naar gedragsverandering. Je krijgt pleger profielen aangereikt. Je verdiept je in vragen over huiselijk geweld aan pleger en slachtoffer en je oefent met het geven van psycho educatie aan de pleger en het slachtoffer. Daarnaast krijg je kennis over de cirkel van geweld.

Dagdeel 2

Dit dagdeel staat in het teken van systemisch en meerzijdig partijdig werken. Wat is meerzijdig partijdig zijn en hoe ziet dat er uit? Op welke wijze kun je vorm geven aan systemisch werken waarbij u erkenning geeft aan alle partijen in het systeem?

Communicatie is circulair, wat houdt dat in en welke vragen kun je stellen om circulaire communicatie op gang te brengen?

Tot slot wordt er ook aandacht besteed aan wat de ‘time out methode’ inhoudt en hoe leg je

deze werkwijze aan de pleger en het slachtoffer uitlegt.

Dagdeel 3

In dit dagdeel zijn een pleger en een slachtoffer van partner geweld te gast. Doel is pleger en slachtoffer beter te begrijpen zonder dat je iets hoeft op te lossen in hun situatie. De pleger en het slachtoffer vertellen hun persoonlijke verhaal. Je krijgt de unieke gelegenheid (en leert)om hen vragen (zonder oordeel ) te stellen. Je kunt toetsen hoe jouw vragen overkomen (op de pleger of het slachtoffer) en je wordt je er van bewust wanneer jezelf buiten of juist in jouw comfortzone raakt tijdens het gesprek. Je kunt feedback vragen aan de ervaringsdeskundigen.

Tot slot reflecteer je met de groep op wat jezelf kunt doen om gesprekken in de praktijk effectief te voeren.

Accreditatie training  ‘Huiselijk geweld en partnergeweld’

Nummer: SKJ201244
Punten: 13.5

Meer weten?

Wij bieden onze trainingen altijd op maat. Door de uitgebreide intake sluiten onze trainingen goed aan op de wensen en het werk van de deelnemers. Na de intake bereiden wij casussen voor die we tijdens de training gebruiken. Elke training wordt dus op maat gemaakt met casuïstiek uit eigen beroepspraktijk.
We kunnen ook verschillende onderdelen van de diverse trainingen combineren tot een aanbod voor bijvoorbeeld een studiedag of workshop.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en een offerte op maat.

green dots header

Offerte aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.