Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Training

Training ‘Samen zicht op Veiligheid’

SKJ-Punten: 15 - 17.5 4 - 5 dagdelen

Als professional in een lokaal team (of soortgelijke organisatie) ben jij vaak het eerste aanspreekpunt als er vragen en/of zorgen zijn over het opgroeien en opvoeden van kinderen. Je kunt dan te maken krijgen met gezinssituaties, waarbij je twijfelt over de veiligheid van kinderen. Wat te doen in zo’n situatie?

De training ‘Samen zicht op veiligheid’ ondersteun je bij het signaleren van (on)veiligheid en bij het in gesprek gaan met ouders over (mogelijke) onveilige thuissituaties zoals huiselijk geweld en kindermishandeling.
De training is gebaseerd op de visie en uitgangspunten van oplossingsgericht werken en Signs of Safety. Deze werkwijzen geven handvatten hoe gebruik te maken van een zorgen- en krachtenanalyse om tot een zorgvuldige weging te komen. Het doel is te zoeken naar de eigen kracht en regie van ouders en hun netwerk, om samen te werken aan (het herstel van) veiligheid.

Tevens wordt er in de training stilgestaan bij wat jij kunt doen als ouders jouw zorgen niet delen/herkennen of zorgmijdend zijn.

Offerte aanvragen

Na de training:

 • Heb je gereflecteerd op jouw eigen visie rondom (on)veiligheid, huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Weet je  welke signalen kunnen duiden op onveiligheid en welke factoren van invloed zijn om zicht te krijgen op veiligheid
 • Kun je jouw zorg benoemen vanuit partnerschap, waarbij je gebruik maakt van jouw eigen professionele visie op de ontwikkelingstaken van kinderen.
 • Kun je een zorgen- en krachtenanalyse maken om een weloverwogen weging te
 • kunnen maken over de gesignaleerde (on)veiligheid
  Weet je conform de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling wanneer je andere instanties moet betrekken en met welk doel je dat doet
 • Ken je het verschil tussen een gezinsplan en een veiligheidsplan
 • Ken je het belang van het netwerk betrekken en weet je met welk doel jij dit doet
 • Kun je een oplossingsgericht stuurgesprek voeren en (veiligheids)doelen formuleren (positioneren)
 • Kun je beweging creëren, waarbij je het effect ervaart van een oplossingsgerichte benadering en reflecteer je op jouw eigen houding t.o.v. de ouder

De training ‘Samen zicht op Veiligheid’ bestaat uit 4 dagdelen van ieder 3.5 uur. In elk dagdeel staat een thema centraal:

Programma

Dagdeel 1: signaleren van onveilige situaties/huiselijk geweld/ kindermishandeling

Om (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken is het van belang om signalen van onveiligheid te herkennen, te verwoorden en te bespreken met ouders. Maar hoe kun je dat doen en in verbinding blijven met ouders; wat zijn de gevolgen voor de kinderen?

We brengen in kaart aan welke ontwikkelingstaken kinderen per leeftijdscategorie mogelijk niet toekomen als er sprake is van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling . Tegelijkertijd koppelen we deze ontwikkelingstaken van kinderen aan de opvoedtaken van ouders. Vanuit deze insteek leer je het gesprek met ouders aan te gaan.

Dagdeel 2: inschatten van veiligheid

In dit dagdeel staan we stil bij hoe je een zorgen- en krachtenanalyse kunt maken en hoe je jouw zorgen rondom de veiligheid kunt bespreken. De uitgangspunten van Signs of Safety geven daarbij handvatten, vooral ook om de focus op veiligheid te houden. Tevens kijken we hoe je het netwerk rondom het gezin kunt betrekken om de veiligheid bespreekbaar te maken, in te inschatten en eventueel te borgen.

Dagdeel 3: werken met een veiligheidsplan

In dit dagdeel staat het gezinsplan versus het veiligheidsplan centraal. Wanneer is een veiligheidsplan nodig en hoe geef je hier samen met ouders en eventueel anderen inhoud aan?
U gaat ervaren hoe het oplossingsgericht stuurgesprek je kan helpen om samen met ouders op zoek te gaan naar herstel van de veiligheid. Tot slot kijken we aan de hand van de stappen van de meldcode waar jouw mogelijkheden ophouden en welke instanties je binnen welke stap kunt, dan wel moet betrekken.

Dagdeel 4: het bespreken van signalen van (on)veiligheid met de ouders en wegen van veiligheid

In dit dagdeel wordt er gewerkt met een trainingsacteur in de rol van een ouder. Je gaat in gesprek met deze ouder over (on)veiligheid en ervaart hoe je met deze ouder samen kunt werken aan veiligheid. Je gaat samen op zoek naar de gewenste veranderingen en onderzoekt welke ideeën deze ouder heeft om de gewenste veranderingen in gang te zetten.

Accreditatie training ‘Samen zicht op veiligheid’

Nummer: SKJ 198712
Punten: 15

Optioneel tussen dagdeel 3 en 4: extra dagdeel ‘De cirkel van geweld en het tijdelijk huisverbod’

In dit dagdeel krijg je inzicht in hoe de cirkel van geweld ‘werkt’ en wat er nodig is om deze te doorbreken. Je krijgt tools aangereikt die je als professional helpt partners te ondersteunen door bijvoorbeeld gebruik te maken van de ‘time out procedure’. Ook wordt uitgelegd wat een tijdelijk huisverbod inhoudt en hoe deze interventie ingezet kan worden om de veiligheid te (kunnen) waarborgen.

Na het volgen van dit dagdeel:

 • Reflecteer je op jouw eigen visie over partnergeweld
 • Weet je welke factoren van invloed zijn op partner geweld
 • Ken je de geweldspiraal en weet je wat er nodig is om deze te doorbreken
 • Kun je samen met partners een plan maken, waarbij je gebruik maakt van de time out procedure
 • Weet je wat het tijdelijk huisverbod is, hoe deze interventie ingezet kan worden en met welk doel

Accreditatie 5 dagdelen training ‘Samen zicht op Veiligheid’

Nummer: SKJ 201660
Punten: 17.5

Meer weten?

Wij bieden onze trainingen altijd op maat. Door de uitgebreide intake sluiten onze trainingen goed aan op de wensen en het werk van de deelnemers. Na de intake bereiden wij casussen voor die we tijdens de training gebruiken. Elke training wordt dus op maat gemaakt met casuïstiek uit eigen beroepspraktijk.
We kunnen ook verschillende onderdelen van de diverse trainingen combineren tot een aanbod voor bijvoorbeeld een studiedag of workshop.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en een offerte op maat.

green dots header

Offerte aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.