Waar ben je naar op zoek?

Expertisecentrum

Voor professionals die werken met jeugdigen en kwetsbare burgers.
Aanbod aan deskundigheidsbevordering over o.a. meldcode, gespreksvoering, samenwerken binnen het sociale domein en eigen kracht van professionals en ouders.

E-mailadres

expertisecentrum@samen-veilig.nl

Telefoon

[030] 242 78 19

Bezoekadres

Tiberdreef 8
3561 GG Utrecht

Postadres

Postbus 13060
3507 LB Utrecht