Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Organisatie

Bijeenkomst met de gemeenteraad over de Jeugdbescherming

Nieuws 19 maart 2019 Reading Time: 3 minutenleestijd

Dinsdagavond 19 maart j.l. vond een bijeenkomst plaats met de gemeenteraadsleden van de gemeente Utrecht over de Jeugdbescherming. De aanleiding voor deze avond waren klachten die de gemeenteraadsleden hebben ontvangen van cliënten over de Raad voor de Kinderbescherming, de William Schrikker Stichting en onze organisatie. In de bijeenkomst werden de belangrijkste focuspunten besproken die de gemeenteraadsleden hebben opgehaald uit de gesprekken met de cliënten, Samen Veilig Midden-Nederland, Raad voor de Kinderbescherming, Politie, AKJ, Kinderrechter én Lokalis. Onderstaand treft u de hoofdlijnen van onze reactie.

Samen Veilig Midden-Nederland realiseert zich heel goed dat de impact van haar bemoeienis groot kan zijn. Centraal in ons werk staat dat kinderen veilig kunnen opgroeien en niet in hun ontwikkeling worden bedreigd. Daarom willen wij in gesprek met het gezin en het netwerk (blijven) over de zorgen die er zijn gemeld over een kind. Zo veel mogelijk gaan we samen op zoek naar het vinden van oplossingen. Gelukkig lukt dat ook in veruit de meeste gevallen. We zien dagelijks dat de interventies van onze medewerkers het verschil kunnen maken. Passende hulpverlening wordt ingezet en de veiligheid en ontwikkeling van kinderen wordt gewaarborgd.

Het lukt ons helaas niet altijd om met het gezin te komen tot een gedeelde aanpak. En dat is spijtig. Vooral voor de kinderen in de knel en de gezinnen die hulp nodig hebben. Vanzelfsprekend staan we open voor vragen, voor kritiek. We gaan in gesprek met mensen die niet tevreden zijn over onze werkwijze. Zij kunnen een klacht in dienen om het handelen van medewerkers van Samen Veilig Midden-Nederland objectief te laten toetsen. En dat is goed. Want ook hier geldt: de rechten van het kind staan voorop. Als wij kunnen leren hoe we daar nog beter voor kunnen zorgen dan doen we dat.

Bij Samen Veilig Midden-Nederland werken gedreven, competente en deskundige mensen. Medewerkers die continu afwegingen moeten maken en in hun werk geconfronteerd worden met grote dilemma’s. Voor hun werk bestaat geen blauwdruk. Zij leveren altijd maatwerk. Dat doen zij niet alleen, maar samen met collega’s. De professionals van Samen Veilig Midden-Nederland doen hun werk vanuit kennis en kunde, maar bovenal vanuit een enorme betrokkenheid bij kinderen.

We realiseren ons goed dat de bemoeienis van de jeugdbescherming grote impact op het gezin kan hebben. Samen Veilig Midden-Nederland streeft er altijd naar om zorgvuldig en volledig te komen tot een weergave van de feiten. Feitenonderzoek in de jeugdbescherming kan nog beter is een landelijke constatering. Dat moet beter, zeker omdat het in de jeugdbescherming kan gaan om verstrekkende ingrepen voor kinderen én ouders. Daarom werken we ook actief mee aan het landelijk Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen.

We willen ook aandacht vragen voor het feit dat onze medewerkers in hun werk vaker te maken hebben met wantrouwen, scepsis en soms met verbale en non-verbale agressie. Dat is niet goed voor onze medewerkers die met hart en ziel hun werk doen. En dat is ook niet goed voor de Utrechtse kinderen in de knel en de gezinnen die onze hulp kunnen gebruiken. Het programma Veilige Publieke Taak van de Rijksoverheid sluit hier op aan en beoogt dat werknemers hun publieke taak op een veilige en respectvolle manier kunnen uitvoeren. Samen Veilig Midden-Nederland onderschrijft dit programma van harte.

We willen u uiteraard niet oproepen om ons voortaan niet meer kritisch te volgen. Onze oproep is wel om de kritiek via (social) media en de vragen vanuit de politiek in het perspectief te blijven zien van het enorm ingewikkelde werk dat onze medewerkers dag in dag uit met hart en ziel doen voor Utrechtse kinderen en gezinnen die hun professionele inzet heel hard nodig hebben. Waarbij zij één ding voor ogen hebben: het recht van ieder kind om veilig op te groeien.

Tanno Klijn en Paul Janssen
Bestuurders van Samen Veilig Midden-Nederland