Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Cliëntenraad

Cliëntenraad voortvarend aan de slag

Nieuws 14 september 2020 Reading Time: 2 minutenleestijd

Woensdagavond 9 september jl. vond voor de vijfde keer dit jaar het overleg met de cliëntenraad plaats. Een volle agenda met onder andere een gesprek met twee vertegenwoordigers van de OR.

De leden van de cliëntenraad zijn benieuwd naar de voortgang van het aanpakken van de thema’s die uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek 2019 naar voren zijn gekomen. Ook wilden zij graag weten welke rol de OR hierbij speelt. Hierover gingen zij in gesprek met twee vertegenwoordigers van de OR. Het gesprek ging onder andere over de hoge werkdruk die ook voelbaar is voor de cliënt en de werkomstandigheden.

Tijdens de vergadering is de laatste hand gelegd aan de medezeggenschapsregeling en het huishoudelijk reglement.

Nieuwe voorzitter
Petra Kempe van de cliëntenraad heeft aangegeven dat zij voor het komende jaar het voorzitterschap op zich zal nemen.

Aanwas nieuwe leden
De aanwezigheid van de cliëntenraad in de raadsinformatiebijeenkomst van de Utrechtse gemeenteraad, begin juli, heeft een kandidaat lid opgeleverd. Ook het artikel bij RTV Utrecht over de cliëntenraad leidde tot een aantal potentiële nieuwe leden. Met hen wordt een gesprek gevoerd over hun eventuele toetreding. Sabine, lid cliëntenraad: “Goed om te zien dat meer transparantie en zichtbaarheid zijn vruchten afwerpt. Wij hebben nu een leuke en actieve cliëntenraad, maar deze is nog wel klein. Vandaar dat we blij zijn met nieuwe aanwas.”

Cliëntenkrant
De cliëntenraad heeft het initiatief genomen om eens per jaar een cliëntenkrant uit te brengen. Hiermee willen zij cliënten meenemen in interessante ontwikkelingen en activiteiten en tips geven.

Social mediabeleid
Tot slot is gesproken over het social mediabeleid van Samen Veilig Midden-Nederland. Naar aanleiding van berichten op Twitter adviseerde de cliëntenraad om hier zorgvuldig mee om te gaan. Het Team Communicatie van Samen Veilig Midden-Nederland is bezig met een beleid met richtlijnen voor medewerkers en het management over het gebruik van social media. De cliëntenraad heeft meegedacht en aangegeven wat zij belangrijk vindt.

Sabine: “Ik ben een van de laatste leden die recent is toegetreden tot de cliëntenraad. Ik vind het leuk om te zien hoe actief anderen zijn en hoeveel kennis zij hebben. Fijn om te merken dat ik mijzelf rustig in kan werken en op die manier steeds meer mijn steentje kan bijdragen.”


Ook lid van de cliëntenraad worden?
Iedereen die direct betrokken is of was bij de begeleiding door SAVE of Veilig Thuis Utrecht kan lid worden van de cliëntenraad. Dit zijn kinderen van 12 jaar of ouder, ouders, verzorgers en grootouders. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de ambtelijk secretaris van de cliëntenraad Barbara Speet via clientenraad@samen-veilig.nl. Voorwaarden zijn onder andere dat de cliënt in staat is op een positief kritische manier mee te kunnen denken met de organisatie en genoeg afstand kan nemen van zijn of haar ervaringen met SAVE of Veilig Thuis Utrecht om dit te kunnen doen.