Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Organisatie, Verbeteren jeugdbescherming

Cliënttevredenheidsonderzoek 2016

Nieuws 16 februari 2017 Reading Time: 2 minutenleestijd

Voor Samen Veilig Midden-Nederland is het belangrijk om te weten hoe tevreden cliënten over ons zijn. We doen ons werk immers voor en met cliënten. Daarom voeren wij elke drie jaar een cliënttevredenheidsonderzoek uit. Sinds de laatste meting in 2013 (Utrecht) en 2012 (Flevoland) is er veel veranderd. Hoe ervaren onze cliënten sinds de transitie de dienstverlening binnen de SAVE-werkwijze?

Cliënttevredenheidsonderzoek 2016

In 2016 is het cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Door middel van een landelijk ontwikkelde vragenlijst konden cliënten aangeven hoe tevreden ze over ons zijn. Ruim 1600 cliënten zijn aangeschreven en uiteindelijk zijn er 229 ingevulde vragenlijsten ontvangen: 161 van ouders en 68 van kinderen.

De gemiddelde score van ouders en kinderen in dit onderzoek is een krappe voldoende.

De scores geven een duidelijk signaal, dat we serieus oppakken. Weliswaar kunnen we een aantal van de mindere scores toeschrijven aan de nieuwe werkwijze en het nieuwe stelsel waarin alle betrokkenen, cliënt, lokale teams en wijzelf, de samenwerking nog aan het doorontwikkelen zijn. Onze maatschappelijke opdracht en ambitie was, is en blijft echter om voor onze cliënten van betekenis te zijn waar het gaat om de veiligheid van henzelf of van hun gezin. We werken daarom doorlopend aan de doorontwikkeling van de SAVE-werkwijze. Daarnaast hebben we ook specifieke maatregelen genomen om veelgehoorde klachten, bijvoorbeeld over de tijdigheid van hulp en kennis bij de cliënt van de probleemaanpak, te voorkomen. Zo wordt waar nodig extra capaciteit ingezet  die de reguliere SAVE-teams ondersteunt om tijdig hulp in te zetten. Daarnaast wordt het SAVE-rapportageformat verkort en vereenvoudigd zodat cliënten gemakkelijker inzicht hebben in de probleemaanpak en voortgang daarvan.

Tevens is, in overleg met de Cliëntenraad, besloten om toekomstig tevredenheidsonderzoek op een andere manier te gaan uitvoeren. Daarbij gaat onze voorkeur uit naar een instrument waarmee al tijdens of bij afsluiting van de begeleiding aan de cliënt wordt gevraagd hoe hij/zij deze ervaren heeft, zodat de medewerker daarvan kan leren en desgewenst ook het gesprek hierover met de cliënt kan voeren.

Als u meer wilt weten, kunt u uw vragen stellen via berichten@samen-veilig.nl.