Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Organisatie

Datalek: speciaal telefoonnummer en e-mailadres

Nieuws 7 mei 2019 Reading Time: < 1 minuutleestijd

Vanaf 10 april zijn een speciaal telefoonnummer en e-mailadres opengesteld voor iedereen met vragen over het datalek. De eerste dagen was het telefoonnummer tot 22.00 uur ’s avonds bereikbaar en ook tijdens de Paasdagen konden cliënten en samenwerkingspartners bellen met vragen.

Tot nu toe hebben wij via dit telefoonnummer en e-mailadres contact gehad met ruim 80 personen. Het merendeel van hen zijn (oud-)cliënten die willen weten of hun gegevens gelekt zijn. Ze zijn geschrokken door het nieuws dat hun dossier op straat zou liggen. Wij kunnen hen dan gelukkig uitleggen dat er geen hele dossiers zijn gelekt (het gaat om mails met cliëntinformatie) en dat de gegevens niet op straat hebben gelegen, maar alleen in handen zijn geweest van de klokkenluiders. Daarnaast hadden enkele ketenpartners vragen over de aard van de gelekte gegevens en de consequenties van het datalek voor hun organisatie en medewerkers.

Uiteraard zijn er ook boze reacties. Samen Veilig Midden-Nederland begrijpt deze boosheid en realiseert zich terdege dat dit nooit had mogen gebeuren. Alles is en wordt momenteel in het werk gesteld om inzicht te krijgen om welke gegevens het gaat, om de consequenties van het datalek te beperken en herhaling te voorkomen.

De komende weken kan iedereen tijdens kantooruren contact met ons blijven opnemen met vragen over het datalek via 088 – 996 30 30 of info-datalek@samen-veilig.nl. Inmiddels is dit telefoonnummer en mailadres niet meer beschikbaar. Voor algemene informatie rondom informatieveiligheid kunt u contact opnemen via informatieveiligheid@samen-veilig.nl.