Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Organisatie

Dialoogbijeenkomsten jeugdzorgregio’s provincie Utrecht

Nieuws 26 maart 2019 Reading Time: < 1 minuutleestijd

In maart en april 2019 organiseren de gemeenten in samenspraak met de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis Utrecht en de gecertificeerde instellingen in de zes Utrechtse jeugdzorgregio’s dialoogbijeenkomsten om oplossingsrichtingen uit de praktijk op te halen voor de wachttijden in de jeugdzorg.

Aanleiding voor deze bijeenkomsten is de interne analyse van de Raad voor de Kinderbescherming naar de oorzaken van de lange wachttijden bij de Raad. Uit die analyse kwam onder meer naar voren dat een mogelijke oorzaak gelegen is in de samenwerking binnen de jeugdzorgketen.

Dialoogbijeenkomsten
Daarom is besloten tot dialoogbijeenkomsten met als doel knelpunten te onderkennen en concrete verbetermaatregelen te formuleren. De verbetermaatregelen worden uitgewerkt in een bovenregionaal verbeterplan dat voor de zomer in concept gereed zal zijn.

Deelnemers
Aan de bijeenkomsten nemen de lokale teams, SAVE, William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, Leger des Heils Jeugdbescherming & Jeugdreclassering ,Veilig Thuis Utrecht, de gemeenten (beleidsambtenaren en leerplicht) en de Raad voor de Kinderbescherming deel.

Wij zullen u te zijner tijd nader informeren over de uitkomsten en het verbeterplan.