Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Cliëntambassadeurs, Samen doen wat helpt & toekomstscenario jeugdbescherming

Eerste Open Podium op 13 september a.s.

Nieuws 9 juli 2019 Reading Time: 2 minutenleestijd

Eén van de hoofddoelstellingen uit de veranderagenda is het versterken van het vertrouwen van cliënten in het zorgvuldig handelen van Samen Veilig Midden-Nederland. Dat geeft Samen Veilig onder andere vorm door het organiseren van dialoogbijeenkomsten.

Deze bijeenkomsten krijgen de vorm van een Open Podium, waarbij ouders, jongeren én medewerkers woorden geven aan hun beleving van de jeugdzorg. Doel van de bijeenkomsten is dat deelnemers tot meer begrip komen van elkaars ervaringen en Samen Veilig Midden-Nederland haar dienstverlening kan verbeteren door te leren van de verhalen.

Dialoog
Vanaf 21 mei is Samen Veilig gestart met de voorbereidingen van het eerste Open Podium. “De Raad van Bestuur had nadrukkelijk de wens uitgesproken om nog voor de zomerperiode het eerste Open Podium te organiseren”, vertelt Shantal Holwijn, medewerker SAVE en als projectleider betrokken bij het Open Podium. “Als projectgroep, waarin nadrukkelijk ook ouders én jongeren participeren, constateerden we echter al snel dat dat niet haalbaar was. We verkozen kwaliteit boven snelheid. Daarnaast ervaren we dat het met elkaar in gesprek zijn tijdens de voorbereiding ook al heel waardevol is. Feitelijk begint de dialoog daar al. Gelukkig steunde de Raad van Bestuur ons hierin en organiseren we nu het eerste Open Podium op 13 september. Dit Open Podium is bedoeld voor ouders, jongeren en medewerkers van SAVE in de provincie Utrecht.”

Spreken is zilver, luisteren is goud
Tijdens het Open Podium zullen alle deelnemers enkele minuten spreektijd krijgen om hun verhaal te doen. De andere aanwezigen luisteren hiernaar. “We kiezen er bewust voor om niet in gesprek te gaan naar aanleiding van de verschillende verhalen”, aldus Shantal. “Ons motto is ‘Spreken is zilver, luisteren is goud!’. Door met elkaar in gesprek te gaan beland je snel in een discussie over wat waar is en wat niet en dat is niet wat we willen. We willen de verhalen horen van elkaar, de ervaringen van elkaar, ieder uit zijn of haar perspectief en daarnaar luisteren. En er van leren! Als we luisteren naar elkaar om te begrijpen ontstaat er echt contact. Daarom zijn er ook geen toeschouwers aanwezig.”

Het Open Podium wordt geopend en gesloten door Saskia Wijsbroek, lector Jeugd bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie aan de Hogeschool Utrecht.

Op basis van de ervaringen met het Open Podium in september zal besloten worden of er meer dialoogbijeenkomsten georganiseerd zullen worden in deze vorm.