Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Samen doen wat helpt & toekomstscenario jeugdbescherming

Eerste resultaten pilot Ketenversnelling

Nieuws 7 januari 2021 Reading Time: 3 minutenleestijd

In de Utrechtse wijk Overvecht loopt de pilot Ketenversnelling. De eerste positieve resultaten uit deze pilot dienen zich aan. We praten met Berry Versluis (Veilig Thuis Utrecht) en Barend Smit (Lokalis) over het succes van deze pilot.

Over de pilot Ketenversnelling
De pilot Ketenversnelling richt zich op het versterken en versnellen van de samenwerking in de jeugdbeschermingsketen. Om gezinnen beter te ondersteunen en sneller hulp te bieden, wordt er in deze pilot out-of-the-box een andere manier van werken ontwikkeld. Medewerkers van de deelnemende ketenpartners (Lokalis (buurtteams), Veilig Thuis Utrecht, SAVE, William Schrikker Stichting en de Raad voor de Kinderbescherming) vormen samen het Veiligheidsteam. Twee medewerkers uit het team zijn en blijven betrokken bij het gezin. Is er specifieke expertise nodig? Dan is die via de nauwe samenwerking binnen het Veiligheidsteam snel beschikbaar. Zo wordt gerealiseerd dat er voor het gezin vaste contactpersonen zijn die met hen de situatie in kaart brengen en betrokken blijven bij de eventuele vervolghulp. In vergelijking met de reguliere werkwijze helpt deze manier van werken om snel tot een goede werkrelatie te komen met ouders. Bovendien versnelt deze manier van werken het proces in sterke mate.

De pilot Ketenversnelling maakt onderdeel uit van het landelijke actieprogramma Zorg voor de Jeugd, dat naar aanleiding van de eerste evaluatie van de Jeugdwet is opgesteld. Dit programma bestaat uit zes actielijnen met verbeterplannen. Er zijn zes pilots in uiteenlopende regio’s die landelijk worden aangestuurd door een coördinator aangesteld vanuit de ministeries VWS en Justitie en Veiligheid.

In gesprek over het succes van deze pilot
De eerste positieve resultaten uit deze pilot dienen zich aan. We praten met Berry Versluis (Veilig Thuis Utrecht) en Barend Smit (Lokalis) over het succes van deze pilot.

Waarom zijn jullie deel gaan nemen aan deze pilot?

Berry: “Ik werd getriggerd door het buiten de kaders mogen denken. De jeugdbeschermingsketen is stroperig en bureaucratisch. De keten is daardoor niet efficiënt en zeker ook niet klantgericht. Veel stappen worden opnieuw gedaan en daar is de cliënt niet bij gebaat. Deze pilot biedt mij de kans om dat te veranderen, los van alle kaders, rollen en protocollen.

Barend vult aan: “Ik ben als medewerker van het buurtteam onderdeel van de keten, maar zelfs ik vind de keten moeilijk te begrijpen. Laat staan hoe dit voor cliënten moet zijn. Je raakt betrokken bij een gezin op een erg persoonlijk domein: het opvoeden van hun kind. Dan krijgen zij tijdens een bemoeienis, die op zich al moeilijk genoeg is, ook nog te maken met een nauwelijks te begrijpen hulpverleningsproces, met veel partijen, overlap en wachttijden. Dat moet wat mij betreft anders kunnen. Dat blijkt anders te kunnen.”

Wat is de succesformule van deze pilot?
Berry:
”Het loslaten van de rollen en protocollen maakt het mogelijk om echt nieuwe manieren van samenwerken te ontwikkelen. Samen is in deze pilot ook echt samen, daar zit de kracht. We vormen samen het Veiligheidsteam, we zijn samen in duo’s betrokken bij een gezin en werken samen los van onze formele rol. We hebben de tijd om echt met het gezin in gesprek te gaan en naar hen te luisteren. Transparantie blijkt ook een belangrijke sleutel. We betrekken de cliënt bij elke stap die er gemaakt wordt. Zij zijn er bij als wij met bijvoorbeeld de huisarts of de school over hen praten. Door deze transparante manier van werken is er merkbaar minder weerstand bij de cliënt.”
Barend: “Ik heb in mijn werk regelmatig meegemaakt dat als ik de jeugdbescherming van SAVE aanhaak bij een gezin, SAVE dan dingen over moet doen die ik in mijn rol als ambulant hulpverlener ook al gedaan heb. Puur omdat het nou eenmaal zo geregeld is en we ons allemaal moeten kunnen verantwoorden. Met de manier van samenwerken die we in deze pilot ontwikkeld hebben, halen we die overlap er uit. Iedereen is al aangehaakt en we doorlopen het hele proces samen, maar vooral ook samen met de cliënt. Daardoor verloopt het proces beduidend sneller voor de cliënt.”

Zijn er ook nadelen?
Berry:
“Nadelen niet, maar uiteraard liggen er nog voldoende vragen die nog niet uitontwikkeld zijn. Hoe lang blijf je betrokken bij een gezin? Wat doe je als je niet in gesprek komt met een cliënt? Het is daarnaast ook ingewikkeld om op deze manier binnen de kaders van de privacywetgeving samen te werken. Daar liggen echt nog wel vraagstukken. In principe loopt deze pilot eind 2020 af, maar we zouden graag de mogelijkheid hebben om deze mooie en bovenal klantgerichte manier van samenwerken verder te ontwikkelen en uit te rollen.