Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Samen doen wat helpt & toekomstscenario jeugdbescherming

Externe reflectie Veranderagenda door Verwey Jonker Instituut

Blog 10 juni 2020 Reading Time: < 1 minuutleestijd

De Utrechtse jeugdzorgregio’s en Samen Veilig Midden-Nederland (SVMN) hebben het Verwey Jonker Instituut gevraagd om de externe reflectie uit te voeren naar de ontwikkelingen van de vorig jaar gepubliceerde Veranderagenda. De 26 Utrechtse gemeenten hebben de nieuwe (tweede) voortgangsrapportage ontvangen over de veranderingen die SVMN doorvoert.

Vorig jaar heeft Samen Veilig Midden-Nederland met de Veranderagenda ingezet op het versterken van het vertrouwen van cliënten, inwoners, opdrachtgevers en samenwerkingspartners. Van belang is dat zij merken dat SVMN werkt aan verbetering van de dienstverlening. “We vinden het belangrijk dat vanuit maximale openheid en transparantie een onafhankelijke deskundige, die bekend is met de jeugdzorg, met ons veranderproces mee kijkt, zodat wij daar ook van kunnen leren”, legt bestuurder Paul Janssen uit. “De Utrechtse jeugdzorgregio’s hebben als onze opdrachtgevers samen met ons het Verwey Jonker Instituut gevraagd deze reflectie op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar te doen.”

Verwey Jonker zal naast een analyse van relevante documenten diverse gesprekken voeren met verschillende medewerkers van SVMN, waaronder de cliëntambassadeurs. Verder is het de bedoeling dat Verwey Jonker ook vertegenwoordigers spreekt van de cliëntenraad, de klachtencommissie, het AKJ, Buurteams, de jeugdhulpverlening en de Raad voor de Kinderbescherming. De eerste inzichten worden in een reflectiesessie onder andere voorgelegd aan cliënten, gemeenten, ketenpartners en Samen Veilig Midden-Nederland zelf. Het streven is om de reflectie na de zomer aan de gemeenten aan te bieden.

Links:
Veranderagenda Samen Veilig Midden-Nederland
Voortgang Veranderagenda oktober 2019
Voortgang Veranderagenda april 2020
Verwey Jonker Instituut