Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Organisatie

Flevolandse jeugdhulpregio en SAVE zetten samenwerking voort

16 maart 2020 Reading Time: 2 minutenleestijd

De jeugdhulpregio Flevoland en Samen Veilig Midden-Nederland (kortweg: SAVE) hebben hun samenwerking verlengd. Er is een meerjarige overeenkomst van kracht die loopt tot in ieder geval 2023. Betrokkenen bij de Flevolandse jeugdbescherming en jeugdreclassering vierden op 12 maart de succesvolle voortzetting van het gezamenlijke werk voor kinderen en gezinnen in de regio.

In alle Flevolandse gemeenten zijn er lokale teams die klaarstaan voor gezinnen met een hulpvraag. Voor een kleine groep gezinnen is die hulp niet genoeg. Zij hebben te maken met ernstige problemen waarbij de veiligheid van het kind een rol speelt: kindermishandeling, verslaving, psychiatrische problemen, ernstig schoolverzuim of crimineel gedrag. Sommige ouders en kinderen lukt het niet om daar verbetering in aan te brengen. Om te zorgen dat deze kinderen veilig kunnen opgroeien en zich goed kunnen ontwikkelen, is er meer nodig. Hier komt de expertise van medewerkers uit het SAVE-team van pas. Zij werken nauw samen met de lokale teams, zorgaanbieders en medewerkers van onder andere Veilig Thuis Flevoland en de Raad voor de Kinderbescherming.

Zo thuis mogelijk
SAVE voert de jeugdbescherming en jeugdreclassering in Flevoland uit sinds 2015. De gezamenlijke ambitie van jeugdprofessionals in de regio is dat kinderen ‘zo thuis mogelijk’ kunnen wonen en opgroeien. Uithuisplaatsingen en maatregelen jeugdbescherming of jeugdreclassering willen we zo veel mogelijk voorkomen. Is er wel een maatregel nodig, dan duurt die zo kort als kan, maar zo lang als nodig.

Innovatie en samenwerking
Om bovenstaande ambities waar te maken, is er innovatie nodig en een betere samenwerking tussen alle betrokken partijen. De samenwerking tussen de gemeenten en SAVE was tot nu toe gebaseerd op een jaarlijkse subsidie. Er ontstond gaandeweg behoefte aan meer continuïteit en minder administratieve lasten. Hier zijn in de loop van 2019 afspraken over gemaakt. Dit ging niet vanzelf. Meerjarige samenwerking vraagt om stevige gesprekken over wat je van elkaar verwacht en over wat je gezamenlijk gaat bereiken. Het resultaat is een overeenkomst voor minimaal drie jaar die in co-creatie tussen de gemeenten en SAVE tot stand is gekomen. Het geeft vertrouwen om met elkaar de stevige opgaven binnen de jeugd- en gezinshulp te blijven aangaan.