Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Samen doen wat helpt & toekomstscenario jeugdbescherming

Geef zorgprofessionals de ruimte om vanuit hun hart te werken

Nieuws 28 oktober 2019 Reading Time: 2 minutenleestijd

‘De meeste mensen deugen’ is het meest verkochte grote-mensenboek van deze week . Het pleidooi van historicus Rutger Bregman tegen cynisme is relevant voor de bescherming van al die professionals die vanuit hun hart werken voor de meest kwetsbare personen in onze samenleving. Deze week neem ik als bestuursvoorzitter afscheid van Samen Veilig Midden-Nederland, waar we cliënten – kwetsbare kinderen, partners en ouderen – beschermen tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. Onze medewerkers komen bij cliënten achter deuren, die ze liever gesloten zouden houden. Ze maken keuzes, die soms pijn doen over de meest essentiële zaken in iemands privéleven. Deze professionals nemen beslissingen over de samenstelling van een gezin als de veiligheid in gevaar is. Betrokken, goede professionals die echter niet alles kunnen oplossen.

Agressie
Dit werk kan bij cliënten waar wij in hun privédomein komen heel begrijpelijk weerstand, verdriet en zelfs boosheid oproepen. Het is goed dat we ons realiseren dat die weerstand niet simpel is te duiden als een logisch gevolg van impopulaire maatregelen. We doen er alles aan om fouten zoveel mogelijk te beperken, maar we weten ook, dat wat we doen, niet altijd gewaardeerd wordt. Klachten van cliënten verdienen het om altijd serieus genomen te worden. Daar zetten we stappen in. We leren van cliënten om bijvoorbeeld nog scherper te zijn op de bejegening, tijdig conflicten te herkennen en beter bereikbaar te zijn. We zetten extra in op het binnenhalen van cliëntenfeedback door ook met ervaringsdeskundigen te werken.

Hoewel onze inzet gericht is op het creëren van een veilig thuis voor kwetsbare cliënten, ontmoeten we in een aantal gevallen cynisme en dat mondt soms uit in agressie. Ook dit jaar zijn er collega’s geweest die klappen hebben gekregen, die zo bedreigend waren, dat ze tijdelijk hun werk niet meer konden uitvoeren. Veel vaker nog hebben ze last van cyberpesten via sociale media. Maar, onze medewerkers zijn niet bang uitgevallen. Ze beseffen dat ze een ingewikkelde maatschappelijke opdracht hebben en dat hun beslissingen vaak diep ingrijpen in privélevens van cliënten. Ze werken op het scherpst van de snede vanuit het besef dat hun werk en keuzes ertoe doen. En dat hun werk mensenwerk is.

Hart op de goede plek
Bij Samen Veilig Midden-Nederland werken HBO-geschoolde professionals, die nooit in hun eentje beslissingen nemen. We gebruiken het vier-ogenprincipe en schakelen gedragswetenschappers en vertrouwensartsen in. We reserveren werktijd voor intervisie en coaching en nog veel belangrijker dan al deze organisatorische waarborgen is dat mijn collega’s het hart op de goede plek hebben. Ja, ze deugen!

Enige mildheid naar de collega’s toe is noodzakelijk, omdat de keuzes waar zij elke dag voor staan zo ingewikkeld zijn. Het succes van dit werk is niet alleen afhankelijk van de mensen die het uitvoeren, maar ook van de samenleving. Werken aan een veilig thuis is een taak voor ons allemaal. Het is van belang onze medewerkers een basisvertrouwen te schenken en de rust en de ruimte te geven om hun werk vanuit hun passie en hart zo goed mogelijk te doen. Ze verdedigen de wezenlijke rechten van het kind, partners en kwetsbare ouderen.

Solidariteit
Als er één gevoel overheerst als ik terugkijk op mijn jaren bij Samen Veilig Midden-Nederland, dan is dat de trots op de inzet, passie en betrokkenheid van mijn collega’s. Zij verdienen onze solidariteit, net als bijvoorbeeld ambulancemedewerkers, verpleegkundigen of politieagenten. De maatschappij verwacht niet anders dan dat zij vanuit hun hart werken, geef onze professionals dan ook die ruimte…

Tanno Klijn

Voorzitter raad van bestuur Samen Veilig Midden-Nederland

(zoals gepubliceerd op Skipr)