Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Organisatie

Hans Schoo treedt terug als voorzitter Raad van Toezicht

Nieuws 9 juni 2021 Reading Time: 2 minutenleestijd

Als gevolg van een limiteringsregeling in de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr), die 1 juli 2021 in werking treedt, is Hans Schoo genoodzaakt terug te treden als voorzitter van de Raad van Toezicht van Samen Veilig Midden-Nederland. Rijnstate Ziekenhuis wil Schoo op 1 oktober 2021 voor een nieuwe termijn als bestuurder benoemen. Echter, deze wet staat geen herbenoeming toe zolang hij voorzitter van een Raad van Toezicht is. Hans Schoo: “Ik moet hierdoor helaas nu bij SVMN aftreden en ik vind dat heel spijtig.”

De limiteringsregeling staat niet toe dat een bestuurder herbenoemd wordt bij een grote rechtspersoon indien de bestuurder tegelijkertijd bij een andere grote rechtspersoon voorzitter is van een toezichthoudend orgaan. Zowel de Stichting Rijnstate Ziekenhuis als Stichting Samen Veilig Midden-Nederland worden als ‘grote rechtspersoon’ gekwalificeerd en vallen daarom onder de Limiteringsregeling. De oorspronkelijke benoeming van Hans Schoo per 1 januari 2021 als voorzitter van de Raad van Toezicht was wél rechtmatig, echter, de herbenoeming van zijn positie als bestuurder bij Rijnstate Ziekenhuis staat zijn huidige positie in de Raad van Toezicht niet toe. “Het is een onduidelijke regeling in de wet”, stelt Krijnie Schotel, bestuursvoorzitter van Samen Veilig Midden-Nederland. “We vinden het buitengewoon jammer, want we hebben Hans Schoo in die korte tijd leren kennen als een gedreven voorzitter, die de Raad van Bestuur inspireerde, kritisch bevroeg en volgde. Tegelijkertijd voegde hij kennis en deskundigheid toe aan de Raad van Toezicht.” Op het moment van zijn benoeming als voorzitter was niet bekend wat de reikwijdte van de limeteringsregeling in zijn omvang zou zijn.

“Ik ben gekozen als voorzitter,” legt Schoo uit, “en neem mijn besluit om terug te treden uit de Raad van Toezicht puur op rationele motieven. Ik vind het ontzettend jammer, maar het kan niet anders. Ik heb de medewerkers leren kennen als heel bevlogen en professioneel en had er veel zin. Om te voorkomen dat de wet overtreden wordt, dien ik Samen Veilig Midden-Nederland het beste door op 1 september 2021 mijn functie neer te leggen.”

Hans Schoo verlaat Samen Veilig Midden-Nederland met gemengde gevoelens. “Ik heb vertrouwen ervaren en zie de samenwerking met bestuur, cliëntenraad en medewerkers als heel positief. Het geeft me een voldaan gevoel dat we met de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur heel constructief aan de toekomst van Samen Veilig Midden-Nederland hebben gewerkt. Tegelijkertijd besef ik dat we er nog niet zijn. De in mei 2019 gestarte Veranderagenda zetten we voort onder de noemer van Koersprogramma, om in de werkwijze de cliënt en van daaruit de medewerker centraal te zetten. Daar had ik graag vanuit de Raad van Toezicht verder aan willen bijdragen. Mijn opvolger zal hier zeker mee verder gaan. Tegelijkertijd is het goed om te beseffen, dat er zeer gekwalificeerde leden in de RvT zitten, die heel goed weten hoe ze dat toezicht in moeten blijven invullen. Ik wens mijn opvolger veel plezier en succes in deze mooie organisatie.”