Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Expertisecentrum

“Ik zeg nooit meer dat iets niet kan”
Deskundigheidsbevordering in tijden van corona

Nieuws 20 mei 2021 Reading Time: 4 minutenleestijd

Professionals hebben een belangrijke signalerende functie. Zij merken vaak als één van de eersten als er iets niet goed gaat met een kind of volwassene. De corona-periode heeft het belang van die signalerende rol nog eens extra benadrukt. Maar dan? Je vangt signalen op. Hoe weet je dan wat je te doen staat? Hoe pak je dat aan? Deze vragen leggen we voor aan Ilse Reintjes en Irene Teerink, trainers van het Expertisecentrum van Samen Veilig Midden-Nederland.

Wat heeft het Expertisecentrum te bieden?
Ilse: “Het Expertisecentrum heeft een breed aanbod aan trainingen en workshops voor professionals op het gebied kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling. Die signalerende functie is een pittige rol. Je moet signalen opvangen, maar je moet ze ook kunnen duiden. Bovendien wil je ook handelen als er signalen zijn dat het niet goed gaat met iemand. Dat is een verantwoordelijke taak die om specifieke kennis, maar zeker ook om specifieke houding en vaardigheden vraagt. Ons aanbod is er op gericht om de benodigde kennis te vergroten en de vaardigheden te versterken. Zo weet je als professional wat je te doen staat en sta je steviger in je schoenen om te doen wat nodig is. Wij bieden een training volledig op maat aan zodat de opgedane kennis en vaardigheden optimaal aansluiten op de dagelijkse praktijk van de professional.”
Irene: “Wij bieden een training die concreet en praktisch toepasbaar is. We staan met de deelnemers stil bij bijvoorbeeld de stappen van de meldcode: wanneer is iets mishandeling? Hoe herken je signalen? Hoe handel je conform de stappen van de meldcode? Maar ook:  hoe bespreek je jouw vermoedens met betrokkenen? Wij horen van veel deelnemers terug dat het fijn is om zo een goed kader en concrete handvaten te hebben.”

Trainen jullie ook online?
Irene: “Aan het begin van de eerste lockdown ging de hele wereld in de pauzestand. Ook wij kregen te maken met afzegging en uitstel van reeds geboekte trainingen. Scholing had op dat moment voor niemand prioriteit. Die tijd hebben wij gebruikt om ons te bezinnen op ons aanbod: verandert de vraag van onze klanten? Aan welk aanbod is nu de meeste behoefte? Hoe organiseren we een training als je niet bij elkaar kunt komen?”
Ilse: “We zijn vrij snel weer gestart met de scholing van onze eigen medewerkers, de medewerkers van Samen Veilig Midden-Nederland. Dat gaf ons een ‘veilige omgeving’ om te wennen aan online trainen en het gebruik van online tools te optimaliseren. Zo hebben we binnen een goede maand ook ons trainingsaanbod voor andere professionals online kunnen organiseren. Nog steeds bieden we het gros van ons aanbod online aan. Waar dat niet gaat, werken we corona-proof met hele kleine groepen.”

Is het online aanbod anders?
Ilse: “De inhoud van je boodschap is online niet anders. De werkvorm wel. Er zijn en blijven trainingsfacetten die online lastiger zijn: reflecteren samen met de groep bijvoorbeeld. Ook mis je een deel van de non-verbale communicatie en online ben je als trainer meer sturend aanwezig. De grootste uitdaging is om de deelnemers bij de les te houden. Online pauzeren we daarom eerder: bij een live training doen we dat na ruim een uur, online moet je echt pauzeren na 45 minuten. Desondanks kunnen we concluderen dat er online veel meer mogelijk is dan we ooit hadden kunnen denken. Had je mij een jaar geleden gevraagd of je ook online kunt trainen met gebruik van een trainingsacteur, dan had ik volmondig “nee” gezegd. Nu zeg ik volmondig “ja, zeker weten”. Ik zeg nooit meer dat iets niet kan!”

Wat blijft? Wat niet?
Ilse: “Wij hebben geleerd dat er veel  online trainingstools zijn waarmee er ook online veel kan. Online trainen scheelt de klant ook veel tijd. Als de vraag van de klant het toelaat, dan is online nu dus zeker een optie. Maar live trainen heeft ook een toegevoegde waarde. Het met en van elkaar leren blijft voor ons een belangrijk speerpunt. De interactie en uitwisseling die je daarvoor nodig hebt ontstaat live als vanzelf. De training is een rustpunt waar je met elkaar nadenkt over dingen en van anderen hoort hoe zij er in staan. Een training is zo echt een bron van inspiratie voor de deelnemers. Ook online, maar live nog meer. We blijven het beste van beide ‘werelden’ benutten!”
Irene: “Dit principe van blended-learning, waarbij we gebruik maken van een mix van leervormen, heeft meer handen en voeten gekregen in de afgelopen periode. We hebben nu ervaring met veel verschillende en soms nieuwe leervormen. Die vullen elkaar aan en versterken elkaar. Daarom blijven we het trainen in een klassikale setting combineren met online trainen en voorbereidende opdrachten.”

 

Uitgelicht: Training ‘Niets doen is geen optie’
De stappen van de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling in praktijk
De Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling bestaat uit vijf eenvoudig geformuleerde stappen die in de praktijk allerlei vragen op kunnen roepen. Tijdens deze training neemt de trainer gestructureerd en aan de hand van  oefeningen de stappen van de meldcode stap-voor-stap met u door. Samen praat u over wanneer iets kindermishandeling of huiselijk geweld is, wat signalen kunnen zijn, hoe u die herkent, wat u moet doen en wat u kunt doen. Ook staat u stil bij de rol die uw eigen waarden en normen spelen bij het interpreteren van signalen. De training wordt op maat en in-company aangeboden. Daarmee geeft de training echt handen en voeten aan het werken met de meldcode in de eigen dagelijkse werkpraktijk.
Meer over deze training >
Of neem contact op met het Expertisecentrum >