Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Organisatie

Keurmerkinstituut beoordeelt Samen Veilig positief

Nieuws 1 maart 2018 Reading Time: < 1 minuutleestijd

De jaarlijkse controle van het Keurmerkinstituut is naar tevredenheid verlopen voor Samen Veilig Midden-Nederland.

De Jeugdwet schrijft voor dat een instelling die in opdracht van de gemeente de jeugdbescherming en jeugdreclassering wil uitvoeren daartoe gecertificeerd moet zijn. Het Keurmerkinstituut controleert jaarlijks of een instelling aan de door de het Ministerie van Justitie en Veiligheid opgestelde criteria voldoet.

In februari jl. heeft bij Samen Veilig Midden-Nederland de jaarlijkse keuring door het Keurmerkinstituut weer plaatsgevonden.
De auditoren hebben gedurende twee dagen uitgebreid gesproken met verschillende medewerkers SAVE, gedragswetenschappers,  leidinggevenden van de locaties in Amersfoort, Almere en Utrecht en medewerkers van de ondersteunende diensten (zoals HRM en Beleidsmedewerkers).
Aansluitend is Samen Veilig Midden-Nederland positief beoordeeld door het Keurmerkinstituut. De auditoren konden zien dat er meer rust in de organisatie is gekomen.

Samen Veilig is blij dat ze opnieuw hebben kunnen aantonen dat hun werk voldoet aan de kwaliteitsnormen die aan het werk worden gesteld.

In februari 2019 zal het Keurmerkinstituut de volgende controle uitvoeren.