Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Samen doen wat helpt & toekomstscenario jeugdbescherming

Koersprogramma ‘Samen doen wat helpt’

Nieuws 1 juli 2021 Reading Time: 2 minutenleestijd

Afgelopen jaren zijn we als Samen Veilig Midden Nederland een beweging gestart, waarin we ‘het van meerwaarde zijn voor de cliënt’ centraal zetten in ons denken en doen. Samen doen wat helpt is de bedoeling en drijvende kracht van deze beweging. Cliënt centraal, partnerschap, deskundig, lerend en transparant zijn daarbij de begrippen die richting geven aan ons beleid en uitvoering, maar nog meer aan onze houding en gedrag.

Cliënt en medewerker
We stellen met het Koersprogramma de cliënt centraal om in nauwe samenwerking met onze medewerkers te doen wat helpt om veiligheid en ontwikkeling te herstellen. Bij wat nodig is hebben we oog en oor voor de leefwereld en de omgeving van de cliënt. In de samenwerking is het van belang dat we ons allemaal realiseren dat iedereen, zowel cliënt als professional, zijn of haar kunde en ervaring inbrengt en we elkaar nodig hebben om tot resultaat te komen.

Het Koersprogramma gaat over ons allemaal en bouwt verder op ingezette veranderingen. Door gebruik te maken van wat al goed gaat en gebruik te maken van wat we hebben geleerd en nog zullen leren. Bij wat we ontwikkelen en nog gaan doen, kijken we van buiten naar binnen. De systeemwereld van procedures, regels en wetten zetten we in om tot resultaat te komen niet om op af te vinken. Tenslotte is de cliënt als mens het startpunt en niet het systeem. In dit document vertellen wij meer over hoe dit ‘cliënt centraal zetten’ een plek krijgt in ons denken en doen.

De bedoeling
Onderstaande begrippen leiden ons naar het doel: samen doen wat helpt.
De cliënt staat centraal: wij sluiten aan bij de leefwereld en de behoefte van de cliënt.
Partnerschap: we kunnen het niet alleen. We hebben elkaar nodig. Ieder heeft een andere rol. We werken aan hetzelfde doel: veiligheid en ontwikkeling (Samen Veilig Midden-Nederland geeft uitvoering aan jeugdbescherming, jeugdreclassering, Veilig Thuis en preventieve jeugdbescherming).
Deskundigheid: we brengen allemaal onze eigen deskundigheid en ervaring in. We nemen dat serieus.
Lerend en transparant: we kijken kritisch naar onszelf en anderen mogen dat ook. We laten zien wat we doen en hoe we dat doen. We leren van feedback om het de volgende keer beter te kunnen doen.

Inspiratiemiddag
Op donderdag 1 juli tussen 13.30 en 15.30 uur organiseren we een inspiratiemiddag om cliënten en medewerkers, professionals en politiek, media en opdrachtgevers mee te nemen in de koers die we hebben uitgezet om samen te doen wat helpt.