Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Cliëntenraad

Mijke neemt afscheid van de Cliëntenraad en blikt terug

Nieuws 29 november 2019 Reading Time: 2 minutenleestijd

Blog Mijke Schoonmade van Leeuwen, zij nam als trouw lid afscheid van de Cliëntenraad op de vergadering van 20 november jl.

Mijke: “Voor mij was dit de laatste keer, met gemengde gevoelens. De Cliëntenraad heeft mij veel opgeleverd en een prachtige kijk in de keuken gegeven van deze organisatie. Ik heb veel meegemaakt in de afgelopen tien jaar. In zowel mijn baan als hulpverlener en tegenwoordig als basisschoolleerkracht. In de privésfeer als moeder van een dochter en sinds twee jaar twee pleegkinderen. Dat het werken bij en het (moeten) werken met Samen Veilig soms noodzakelijk is, vind ik een goede zaak. Het gaat tenslotte om het belang en de ontwikkeling van kinderen. De manier waarop er gewerkt wordt, is mensen- en maatwerk. Dat kwam ook deze avond ter sprake. De Raad van Toezicht was aanwezig en vroeg plannen, acties en ideeën aan de Cliëntenraad om het vertrouwen van Samen Veilig te versterken en te vergroten. Dat de media bovenop negatieve verhalen over de werkwijze en bejegening duikt, weten we maar al te goed. De omgekeerde werkelijkheid is er ook; de bedreiging en scheldpartijen die medewerkers moeten ondergaan, is helaas een afspiegeling van de maatschappij. Niet alleen in lagere, maar ook in hogere sociale kringen.

De Cliëntenraad heeft de suggestie gedaan om nog meer MBO en HBO- studenten al vroeg in de sociale opleiding in aanraking te laten komen met Samen Veilig door bijvoorbeeld voorlichting te geven. Zo leren zij de werkwijze van Samen Veilig al kennen. Maar ook door verhalen van cliënten in spiegelbijeenkomsten te horen en ervaringsdeskundigen te interviewen, wordt er wellicht een bepaalde zienswijze of oordeel weggehaald bij zowel medewerkers als cliënten.

Ook kwamen de ‘Jeugdzorg’ kinderen en het stigma rondom hen aan de orde. Een nieuw lid wees ons op het feit dat er nog altijd mensen zijn die een oordeel hebben en niet verwachten dat een kind dat met jeugdzorg te maken heeft gehad toch een goede opleiding kan volgen of een goede ouder kan zijn.

Dit is een korte terugblik van een opnieuw inspirerende avond, wat maakt dat ik alle input, de discussies maar ook het plezier en positiviteit van de medewerkers en cliënten die er in de Cliëntenraad aanwezig zijn, enorm ga missen! Mijn doelen als moeder met mijn dochter zijn volbracht, daar ben ik trots op en dankbaar voor. Het contact met Samen Veilig blijft voor mij als pleegmoeder bestaan. Ook draag ik in de toekomst graag mijn steentje bij om de organisatie te ondersteunen en de toekomst van Samen Veilig positiever te maken op diverse vlakken!”