Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Samen doen wat helpt & toekomstscenario jeugdbescherming

Minister Weerwind op bezoek bij proeftuinen Utrecht

Nieuws 8 november 2022 Reading Time: < 1 minuutleestijd

Maandag 7 november jl. bracht Franc Weerwind, de minister voor Rechtsbescherming, een werkbezoek aan de proeftuinen toekomstscenario die in Utrecht Stad en Utrecht West ingericht zijn. Mede met dit werkbezoek bereidt de minister zich voor op de Kamerdebatten van november over het verbeteren van de jeugdbeschermingsketen.

Verbeteren in proeftuinen

Er is veel onrust rondom de huidige manier van werken binnen de jeugdbescherming. Kinderen en volwassenen krijgen niet snel genoeg passende zorg en het huidige systeem belemmert ook de professionals in het uitvoeren van hun taak. Om tot verbetering te komen, wordt landelijk in proeftuinen gewerkt aan een nieuwe manier van werken en denken. In Utrecht Stad en in Utrecht West lopen twee van deze proeftuinen. Daarin werken Veilig Thuis Utrecht en SAVE Jeugdbescherming met de buurtteams, Raad voor de Kinderbescherming en de gemeente nauw samen aan de jeugdbescherming van de toekomst.

In november zijn er Kamerdebatten over het verbeteren van de jeugdbeschermingsketen. Ter voorbereiding daarop bezocht Franc Weerwind op maandag 7 november jl. de Utrechtse proeftuinen. Tijdens dit werkbezoek sprak de minister met uitvoerend professionals en bestuurders. Daarbij wilde hij bovenal ook weten wat de resultaten zijn en wat hij mee zou moeten  nemen naar de debatten.

Minister haalt input op

Het werkbezoek leverde een scala aan antwoorden, inzichten én ook vervolgvragen op. Zo kwam duidelijk voor het voetlicht dat het wettelijke kader waarbinnen professionals binnen de jeugdbescherming moeten handelen niet altijd de juiste ruimte geeft om aan verandering van het systeem te werken. Ook werd meegegeven dat een stevige positie van lokale teams  essentieel is om anders te kunnen gaan werken in de jeugdbeschermingsketen; veiligheid staat immers zelden op zich en valt vaker binnen een groot scala aan zaken die spelen binnen een gezin.  We zeggen “It take a village to raise a child”, maar waar is het dorp? Jeugdzorg opereert niet zelfstandig, maar is onderdeel van een groter systeem van betrokken organisaties. Het is noodzakelijk dat ook andere instanties rondom een gezin mee willen en durven te bewegen, buiten hun vaste kaders om.

De minister was zichtbaar blij met de input van de professionals en geraakt door de casuïstiek die zij aanhaalden. Met een nadrukkelijk “Dank dat jullie dit werk doen!”, sloot hij het werkbezoek af.

 

Foto: Rijksoverheid