Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Organisatie

Oproep aan RTV Utrecht en politiek: werk met ons samen!

Nieuws 16 september 2021 Reading Time: 2 minutenleestijd

Zaterdag 11 september 2021 heeft RTV Utrecht een artikel gepubliceerd over een persoonsverwisseling, die geleid zou hebben tot een uithuisplaatsing. Het verhaal door RTV Utrecht bevat aannames, die vooral schadelijk zijn voor de betreffende jongen, maar ook voor het werk van de jeugdbescherming en haar (potentiële) cliënten. “In het verleden zijn we al meerdere keren met RTV Utrecht over haar berichtgeving in gesprek gegaan”, legt bestuurder Paul Janssen van SAVE Jeugdbescherming/Samen Veilig Midden-Nederland uit. “Wij werken zelf intensief aan het verbeteren van de jeugdbescherming. Suggestieve artikelen gebaseerd op aannames dragen niet bij aan verbetering, die werken dat juist tegen.”

Met de eindredactie van RTV Utrecht heeft Paul Janssen inmiddels contact gehad. “RTV Utrecht heeft met het artikel een beeld gecreëerd van incorrect handelen door onze organisatie. Dat beeld is gebaseerd op onjuiste aannames en leidt tot een volstrekt onnavolgbare conclusie van RTV Utrecht dat het verkeerde kind uithuisgeplaatst zou zijn. De privacy van cliënten maakt dat de jeugdbescherming nooit kan reageren op verhalen, ook niet als deze aantoonbare fouten bevatten. Echter, in dit geval leiden de onjuiste aannames van RTV Utrecht tot een dermate schadelijk beeld – en dat kunnen we aantonen – dat we ervoor hebben gekozen dit keer wel een reactie te geven. Deze terugkerende vorm van incorrecte berichtgeving maakt het voor cliënten en medewerkers in de jeugdzorg steeds moeilijker om op basis van wederzijds vertrouwen te werken aan herstel van veiligheid. Dit heb ik met de eindredacteur besproken en bij hem aangedrongen op een rectificatie. Daarnaast nodigen we de betreffende journalist en de hoofdredacteur uit voor een gesprek over de werkwijze binnen jeugdbeschermingsorganisaties en over de beslis- en beoordelingsmomenten, die daarbij gehanteerd worden. Daarbij staan wij uiteraard open voor alle feedback over zaken die RTV Utrecht als verbetermogelijkheden ziet binnen de jeugdbescherming.”

Samen Veilig Midden-Nederland, waartoe Veilig Thuis Utrecht en SAVE Jeugdbescherming behoren, is een beweging gestart waarin we samen doen wat helpt. Samen met cliënten, opdrachtgevers en samenwerkingspartners willen we de jeugdbescherming verbeteren. Deze beweging maken we samen met cliënten en richt zich op het leren met en van elkaar, door samen te zoeken naar wat helpt bij het creëren van veiligheid en ontwikkeling. “Daar hebben we alle partijen bij nodig. Dus ook de media en politiek”, legt Paul Janssen uit. “We sluiten onze ogen absoluut niet voor wat niet goed gaat en beter moet. Maar de constante focus op fouten maakt dat (potentiële) cliënten huiverig worden om samen met hulpverleners te werken aan herstel van veiligheid en de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Daarnaast kan het van invloed zijn op medewerkers in de jeugdzorg, die zich blijvend inzetten voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Opbouwende kritiek is heel belangrijk en woorden doen er toe. Laten we met elkaar op basis van feiten de dialoog voeren. Ik roep de politiek en de media op om die gedeelde verantwoordelijkheid dan ook gezamenlijk met ons op te pakken!”