Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Samen doen wat helpt & toekomstscenario jeugdbescherming

Pilot ‘SAVE op locatie’ is groot succes

Nieuws 31 juli 2020 Reading Time: 3 minutenleestijd

In november 2019 is in de gemeente Wijk bij Duurstede en de Bilt de pilot ‘SAVE op locatie’ van start gegaan. Deze pilot richt zich op het versterken van de samenwerking tussen het lokale team en SAVE. De pilot is een groot succes en vraagt om een vervolg. Over dit succes gaan we in gesprek met Ineke Wulp van Stichting Binding (lokaal team Wijk bij Duurstede) en Ronald Bleeker en Lianne Groot van SAVE.

De pilot
In de pilot ‘SAVE op locatie’ is een medewerker SAVE één dagdeel per week op locatie aanwezig bij het lokale team. In de pilot is Ronald Bleeker deze medewerker. Hij werkt een dagdeel per week op locatie in Wijk Bij Duurstede. “Medewerkers van het lokale team kunnen met mijn aanwezigheid direct een beroep op SAVE doen als ze vragen hebben over casuïstiek,” legt hij uit, “en daardoor is de onveiligheid van het kind veel eerder in beeld. Ik kan hen helpen bij het bespreekbaar maken van onveiligheid, maar ook bij hoe ze het gesprek met het gezin kunnen voeren en waar grenzen liggen ten aanzien van de veiligheid van het kind. Hierdoor blijven zaken minder lang liggen en neemt de kwaliteit van meldingen die bij SAVE binnenkomen toe.”

Collega Lianne Groot (gedragswetenschapper SAVE) beaamt dit. “We zien dat er een betere wisselwerking ontstaat, aanmeldingen bij SAVE zijn scherper, bepaalde stappen zijn al genomen. Zo kan SAVE snel en goed overpakken daar waar dat nodig is.”

Het resultaat: samenwerken in samenhang
Ineke Wulp van Stichting Binding, het lokale team in Wijk bij Duurstede, is al even enthousiast. “De pilot geeft rust binnen ons lokale team. Alle onzekere factoren worden door de directe samenwerking weggenomen. Onze medewerkers hebben een vast en vertrouwd aanspreekpunt om te raadplegen. We zien dat vragen en twijfels eerder met elkaar besproken worden. Onze medewerkers hebben te maken met vaak complexe situaties die nooit hetzelfde zijn. Dan is het fantastisch om direct en face-to-face te kunnen sparren met iemand die meedenkt vanuit een specifieke expertise, met de focus op het veiligheidsvraagstuk. Door gezamenlijk tot een afweging te komen, zijn de taakstelling en rolverdeling meteen helder belegd en werken we veel eenduidiger. De veiligheid is veel sneller in beeld en wordt gemonitord door de aanwezigheid van SAVE. De lijnen zijn kort en stappen worden in samenhang gezet. Zo ontstaat samenwerking in samenhang.”

“Met deze pilot maken we echt een kwaliteitsslag waar het kind en het gezin van profiteren”, vervolgt Ineke. “Het lokale team kan nu echt gaan werken volgens het principe: één gezin, één plan. Binnen de pilot is het lokale team meer de procesregisseur voor het gehele gezin. Een metafoor maakt dat duidelijk: ik zie SAVE als een bloemblad, verantwoordelijk voor de veilige ontwikkeling van het kind. De andere bloembladen zijn bijvoorbeeld de schuldhulpverlening, psychische zorg of thuiszorg; hulpverlening die ingezet wordt voor de volwassen gezinsleden. Het lokale team is de kern van de bloem en coördineert de hulpverlening. Zo wordt het gehele gezin in samenhang geholpen. Win-win. Echt, deze manier van werken werkt fantastisch. Die willen we houden!”

En nu?
“Iedereen is razend enthousiast over het effect van deze pilot”, stelt Lianne. “De pilot loopt ook in De Bilt en slaat ook daar goed aan. De pilot is inmiddels positief geëvalueerd en in de regio (Zuid-Oost van de provincie Utrecht – redactie) is de belangstelling voor deze manier van samenwerken groot. Het streven is om in alle gemeenten van de regio met SAVE op locatie te gaan werken. We zijn met elkaar in gesprek over hoe we dat gaan realiseren. De kracht zit in het aangaan van verbinding en dat is met deze pilot voor iedereen heel inzichtelijk geworden!”