Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Organisatie

Positieve ervaringen met de Jeugdbeschermingstafel

Nieuws 15 maart 2017 Reading Time: 2 minutenleestijd

In 2015 zijn de SAVE-partners in de provincie Utrecht en Flevoland gestart met de Jeugdbeschermingstafel. De Jeugdbeschermingstafel wordt georganiseerd als de ingezette hulp en begeleiding bij zorgen over de opvoed- en veiligheidssituatie in het vrijwillig kader binnen de gestelde termijn onvoldoende verandering geven.

Tijdens de Jeugdbeschermingstafel bespreekt een medewerker SAVE met een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming de zorgen en de voortgang in de aanpak daarvan met de ouders en/of jeugdige en de medewerkers van het lokale team.

Daarnaast komt tijdens het gesprek aan de orde dat er overwogen wordt om een verzoek tot onderzoek in te dienen bij de Raad voor de Kinderbescherming. Het past in de SAVE-werkwijze de overweging om een verzoek tot onderzoek bij de Raad te bespreken met betrokkenen in plaats van over betrokkenen, zoals het geval was tussen de Raad en Bureau Jeugdzorg vóór de invoering van de Jeugdbeschermingstafel. Tevens past het in de SAVE-werkwijze om ouders en/of jeugdige mee te nemen in het proces en met hen te kijken naar wat de mogelijkheden zijn om een maatregel af te wenden (“laatste kans”).

Audit Jeugdbeschermingstafel
In 2016 heeft er bij Samen Veilig een interne audit onder medewerkers plaatsgevonden. Daarnaast is er een evaluatie van de Jeugdbeschermingstafel uitgevoerd onder de deelnemers (cliënten en professionals) aan de Jeugdbeschermingstafel en per regio onder de SAVE-partners. In de audit is getoetst of het proces Jeugdbeschermingstafel wordt gevolgd. Daarnaast is in de auditgesprekkken en in de evaluatie gevraagd naar ervaringen en verbetersuggesties.

Uit beide komt naar voren dat iedereen overwegend positief is en dat de Jeugdbeschermingstafel als transparant ervaren wordt. Deelnemers voelen zich gehoord en waarderen het om op deze manier met elkaar in gesprek te gaan over de situatie.

Tijdens de audit zijn de volgende verbetersuggesties aangedragen:

  • het werken met een technisch voorzitter naast de medewerker die een Jeugdbeschermingstafel organiseert, omdat de medewerker nu teveel rollen tegelijk uit moet voeren;
  • invoering van een agendaformat als handreiking voor en borging van vaste punten in de Jeugdbeschermingstafel;
  • verduidelijking van de afspraken en vereenvoudiging van de procesbeschrijving.

Deze suggesties zijn overgenomen en worden in 2017 doorgevoerd.