Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Organisatie

Samenwerkingstafels Complexe Scheiding

Nieuws 9 juli 2018 Reading Time: < 1 minuutleestijd

Een scheiding is ingrijpend voor alle betrokken partijen. Om de schade te beperken is het belangrijk dat ouders hun ouderschap reorganiseren en oog hebben en houden voor de ontwikkeling van hun kinderen. Het aantal gezinnen waar complexe scheidingsproblematiek speelt groeit. Strijd voert bij deze scheidingen langdurig de boventoon en dit heeft een negatief effect op de ontwikkeling van kinderen. Voortdurende conflicten en het niet beschikbaar zijn van de ouders bij de opvoeding is een vorm van kindermishandeling.
Als er signalen zijn op lokaal niveau sluit een medewerker SAVE van Samen Veilig aan bij het lokale team. 70% van alle casussen van de SAVE-teams hebben betrekking op scheidingen waarvan 30% een complexe scheiding is.

Veel hulpaanbod beschikbaar
In de afgelopen jaren is het aantal hulpverleningsmodules die gericht zijn op scheidingsproblematiek flink toegenomen. Iedere hulpverleningsorganisatie heeft een eigen hulpaanbod waar gezinnen in een complexe scheiding gebruik van kunnen maken. Enkele gemeenten en Samen Veilig hebben nu het initiatief genomen om samen met de verschillende aanbieders te kijken hoe de meest passende hulp zo vroeg mogelijk aangeboden kan worden, zodat kinderen zo kort mogelijk in onveiligheid verkeren én een nog complexere scheiding kan worden voorkomen.

Samenwerkingstafels
Om dit mogelijk te maken zijn onder andere in Leidsche Rijn in Utrecht en Zeist/De Bilt de zogenaamde ‘Samenwerkingstafels complexe scheiding’ ingericht. Verschillende professionals uit o.a. het lokale team, Samen Veilig en de hulpverlening nemen plaats aan deze tafel om met elkaar de samenwerking op dit onderwerp uit te diepen. Het doel van deze samenwerkingstafels is:

  • komen tot een gezamenlijke ‘mindset’ met betrekking tot een aanpak van de complexe scheiding door te identificeren welke kennis en ervaring iedere instelling heeft en wie wat concreet kan bieden.
  • samen te werken en inzicht ontwikkelen in wat werkt/wat stagneert in de samenwerking tussen professionals door te reflecteren op de dynamiek in de samenwerking.

Aan het einde van het jaar worden de opbrengsten gebundeld en komt er vanuit dit verband een aanbeveling hoe de regionale partners met elkaar sneller en efficiënter samen kunnen werken.