Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Organisatie

Succesvolle certificering SAVE

Nieuws 5 maart 2020 Reading Time: < 1 minuutleestijd

De Jeugdwet schrijft voor dat een instelling die in opdracht van de gemeente de jeugdbescherming en jeugdreclassering wil uitvoeren daartoe gecertificeerd moet zijn. Eén keer per drie jaar moet een nieuw certificaat worden behaald. Het Keurmerkinstituut controleert jaarlijks of een instelling aan de door de het Ministerie van Justitie en Veiligheid opgestelde criteria voldoet.

Begin dit jaar heeft bij SAVE de certificering door het Keurmerkinstituut plaatsgevonden. Het certificaat is weer voor drie jaar verlengd tot 18 maart 2023. SAVE is blij dat ze opnieuw heeft kunnen aantonen dat het werk voldoet aan de kwaliteitsnormen die eraan worden gesteld.