Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Organisatie

Veilig Thuis Utrecht en doorverwijzing SAVE

Nieuws 28 juni 2018 Reading Time: < 1 minuutleestijd

Op 27 juni besteedde RTV Utrecht aandacht aan Veilig Thuis Utrecht. Hierin gaat het om de verwijzing van Veilig Thuis Utrecht naar SAVE. In het nieuwsitem is aandacht voor een eventuele perverse prikkel die de organisatiestructuur van Samen Veilig Midden-Nederland mogelijk met zich meebrengt. Veilig Thuis Utrecht is onderdeel van Samen Veilig Midden-Nederland evenals SAVE dat preventieve jeugdbescherming, jeugdbescherming en jeugdreclassering biedt.

In reactie op het bericht heeft Samen Veilig Midden-Nederland RTV Utrecht laten weten dat het klopt dat het een bewuste keuze is geweest om deze taken dicht bij elkaar te organiseren.  Op verzoek van de gemeenten in de provincie Utrecht, waaronder de gemeente Utrecht, doet Veilig Thuis Utrecht overdracht naar onder meer lokale teams, jeugdhulp, GGZ en de gecertificeerde instelling SAVE. Dit beleid komt voort uit de wens te decentraliseren. Hierbij geldt het uitgangspunt om de hulp zoveel mogelijk lokaal te organiseren: zo dichtbij en laagdrempelig als het kan en meer gespecialiseerde hulp als het nodig is. Zodat cliënten de hulp krijgen die ze nodig hebben.

De basis van het artikel zijn CBS-cijfers over alle 26 Veilig Thuis organisaties. CBS geeft zelf aan dat de cijfers onderling niet vergelijkbaar zijn en waarschuwt deze zodanig te gebruiken. Veilig Thuis Utrecht zou, aldus de berichtgeving, vaker naar de gecertificeerde instelling doorverwijzen dan andere Veilig Thuis organisaties. Samen Veilig Midden-Nederland biedt een breed takenpakket waarin naast jeugdbescherming en jeugdreclassering veel aandacht is voor preventieve jeugdbescherming. Niet alle gecertificeerde instellingen bieden preventieve jeugdbescherming. De inzet van preventieve jeugdbescherming is om ingrijpen van de Raad van de Kinderbescherming te voorkomen en aan te sturen op een oplossing zonder maatregelen, zoals een voogdijmaatregel of een ondertoezichtstelling. Uit cijfers van 2016/2017 van CBS over de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering blijkt ook dat het gelukt is om samen met de lokale teams van de gemeenten de jeugdbeschermingsmaatregelen te beperken.